Advertisement
 Translation for 'костен' from Bulgarian to English
анат.
(bone) marrow {noun} [Medulla ossium]
костен мозък {м}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'костен' from Bulgarian to English

костен мозък {м}
(bone) marrow {noun} [Medulla ossium]анат.
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
 • Николас е шестгодишно момче, болно от левкемия, което спешно се нуждае от трансплантация на костен мозък.
 • Научните му интереси са насочени към обструктивните и интерстициални болести на дихателната система, към проблеми, свързани с нарушенията на локалните цитологични параметри на белите дробове при болни със СПИН и органна трансплантация (бъбреци, костен мозък).
 • Счита се, че Едуард Донал Томас за първи път осъществява присаждане на костен мозък при лечението на левкемия.
 • Представлява костен мост между черепа и лицето.
 • Костните риби имат частично или изцяло костен скелет в зависимост от местообитанието и начина им на живот.

 • Тази техника се използва при декорацията на костен порцелан, открит в Англия през 1750 г.
 • Болните се хоспитализират, изследват се материали от биопсия на костен мозък, черен дроб, далак, лимфни възли.
 • Отвътре всяка от епифизите е изпълнена от червен костен мозък, произвеждащ еритроцити.
 • При новородените е изпълнен с червен костен мозък – произвежда кръв.
 • Той може да оцелее обаче с месеци в осолени, охладени или замразени меса, лимфни възли, костен мозък, вътрешни органи и кръвни съсиреци.

 • За изолация и идентификация на причинителя от живи животни се вземат хепаринизирана кръв, от скоро умрели животни се вземат далак, черен дроб, костен мозък, кръв от сърцето и лимфни възли.
 • Левкемията се лекува посредством различни методи – чрез медикаменти, лъчетерапия или при определени показания – с трансплантация на костен мозък.
 • Всеки крайник е изграден от костен скелет, мускулатура, кръвоносни и лимфни съдове, и нерви, и е покрит с кожа.
 • Съществуват два вида костен мозък – червен и жълт.
 • Същинската носна кухина има костен скелет с четири стени (горна, долна, медиална и латерална).

 • Обикновено под секвестър се разбира костен отломък получен в резултат на различни патологични процеси в костта водещи до нейното разрушаване.
 • Образуват се от мегакариоцитите на червения костен мозък, отцепвайки се от периферията на протоплазмата.
 • Пациентите в изследването се лекуват с трансплантация на стволови клетки от техния собствен костен мозък.
 • В кулинарната практика се приготвят два вида костен бульон; светъл и тъмен.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!