Advertisement
 Translation for 'кофраж' from Bulgarian to English
стр.
formwork {noun}
кофраж {м}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'кофраж' from Bulgarian to English

кофраж {м}
formwork {noun}стр.
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
  • представлява една временна, най-често предназначена за многократно използване помощна конструкция , изработена от стандартизирани скелетни елементи от дърво и/или стомана или алуминий, които могат да се използват за работна платформа, за закрепване на кофраж или като осигурителна конструкция.
  • Структурно наподобява строителен кофраж.
  • предприятието пуска на пазара нов рамков кофраж – NOEtop.
  • Монолитното изпълнение на конструкциите от стоманобетон става по два начина – на групи от елементи на тактове (едроплощен кофраж, конзолно бетониране) и непрекъснато (пълзящ кофраж).
  • Покривът има кофраж, изработен от дървени кръгове, върху които лежи богато украсено покривало от дебел плат.

  • Стоманобетон: В кофраж се поставя армировката и се отлива бетона в него.
  • Едроплощен кофраж в кофражостроенето е всяка кофражна система, елементите на която (кофражни платна) са с единична кофражна площ над 4 – 5 m².
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!