Advertisement
 Translation for 'кукумявка' from Bulgarian to English
орн.T
little owl {noun} [Athene noctua]
домашна кукумявка {ж}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'кукумявка' from Bulgarian to English

домашна кукумявка {ж}
little owl {noun} [Athene noctua]орн.T
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
  • Птици: славей, кълвач, сова, сокол, кукумявка и др.
  • Африканската храстова кукумявка ("Strix woodfordii") е вид птица от семейство Совови (Strigidae).
  • Северноамериканската пернатонога кукумявка ("Aegolius acadicus") е вид малка сова, родена в Северна Америка.
  • Малката горска кукумявка ("Athene blewitti") е вид птица от семейство Совови (Strigidae).
  • Врабчовата кукумявка, още малка кукумявка ("Glaucidium passerinum") е вид птица от род Малки кукумявки ("Glaucidium"), род Совови ("Strigidae").

  • Той е единственият вид кълвач, издълбаващ достатъчно големи хралупи, позволяващи след това заселването им от гълъб хралупар, кукумявка, различни видове сови и др.
  • От тях глухарът е със статут на застрашен, соколът скитник и малката кукумявка са уязвими, а осем вида птици са със статут на почти застрашени видове.
  • Късоухата сова, ястреб кокошар и ястребовата кукумявка могат да бъдат забелязани да летят ниско в търсене на храна.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!