Advertisement
 Translation for 'култура' from Bulgarian to English
culture {noun}култура {ж}
(public) amenities {pl} места {мн} за отдих и култура
2 translations
To translate another word just start typing!

Usage Examples Bulgarian
 • Трудът се състои от увод и пет части: история на българската етнография, веществена култура, духовна култура, обществена култура и народно изкуство.
 • Носителите на Нурагическата култура били неиндоевропейски народ.
 • – завеждащ отдела по християнска култура в Института за световна култура на Московския държавен университет.
 • Култура Хаманджия (...) е археологическа култура на уседнали земеделски племена от късната новокаменна епоха.
 • Срубната култура ([...]; [...] , още "култура на дървените гробници") е култура от късната Бронзова епоха (XVIII-XII в.

  Advertisement
  © dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
  Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
  Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!