Advertisement
 Translation for 'лале' from Bulgarian to English
бот.T
tulip {noun}
лале {ср}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'лале' from Bulgarian to English

лале {ср}
tulip {noun}бот.T
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
 • За опазване на пиринското лале е създадена защитената местност „Пиринско лале“ в землището на село Копривлен, област Благоевград.
 • В Славянка и в резервата се среща и родопското лале (Tulipa rhodopaea) – открито, описано и наименувано на латински от чешкия учен Йозев Веленовски.
 • Характерно за едносемеделните растения като пшеница, бамбук, ориз, ечемик, власатка, лале и други.
 • Гербът по форма прилича на лале – една препратка към древния мит, според който на гроба на падналия за Иран млад войник пораства червено лале.
 • Съществува мнение че названието „витошко лале“, което често се употребява за този вид, е неподходящо и неправилно.

 • Срещат се кокиче, самодивско лале, горска съсънка.
 • Най-подходяща за сервиране на бирата е чашата тип „лале“, наподобяваща конячена чаша.
 • Оригиналната корица на "Новолуние" изобразява пъстро, надиплено лале.
 • Лирово дърво или дърво лале ("Liriodendron") е род покритосеменни растения от семейство Магнолиеви (Magnoliaceae).
 • Смята се, че виненото бренди най-добре разкрива своите вкусови качества и аромат, като се пие от чаша тип „лале“, със стайна температура или леко затоплено.

 • Край Симеоново е и единственото известно находище на блестящо лале (Tulipa splendens).
 • Ако даден вид е представен от малък брои индивиди, които живеят заедно в една група, то такъв наричаме Ендемит (витошко лале).
 • В България се срещат естествено четири вида: Албански крем ("Lilium albanicum"), Планински крем, наричан също самодивско лале ("L.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!