Advertisement
 Translation for 'лампа' from Bulgarian to English
lamp {noun}лампа {ж}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'лампа' from Bulgarian to English

лампа {ж}
lamp {noun}
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
 • След завръщането си от кратка почивка в Европа той изобретява миньорската лампа (известна още като "руднична лампа"), използвана и до днес в мините.
 • електромагнитната индукция, електрическия двигател и луминесцентната лампа.
 • „Аладин и вълшебната лампа“ е народна приказка от Близкия Изток.
 • Компактрон е вид електронна лампа, предшественик на транзисторните схеми.
 • Фотолампа е вид електронна лампа, която е чувствителна спрямо интензитета на светлината.

 • Живачна лампа е газоразрядна лампа, която използва електрическа дъга през живачни пари за създаването на светлина.
 • Това е наложило популярно и другото наименование на лампа с такава структура – пентагрид, т.е.
 • е немски физик с голям принос към йонните и електронни емисии, който в 1915 година изобретява електронната лампа с екранираща решетка, а през 1919 година пентода – електронна лампа с 5 електрода.
 • Сигналната лампа на „Шарнхорст“ обаче е повредена.
 • изобретява лампа с нажежаема жичка с тънка пръчица от ретортен въглен в стъклен съд, а през 1890 г.

 • Практическото прилагане на теоретичната разработка е забавено при масовото производството на радиоприемници поради оскъпяването на конструкцията с влагането на генераторна лампа и филтъра, наричан междинночестотен трансформатор.
 • Лампа с нажежаема жичка (наричана обикновена електрическа лампа, както и крушка заради формата на първите лампи) е осветителен уред, източник на изкуствена светлина, която се излъчва от проводник, нагрят от протичането на електрически ток през него.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!