Advertisement
 Translation for 'латентен' from Bulgarian to English
latent {adj}латентен
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'латентен' from Bulgarian to English

латентен
latent {adj}
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
 • При нелечение на симптомите на вторичния сифилис, болестта преминава в латентен стадий за неопределен период от време.
 • След инфектиране, вирусът навлиза в нервите и се придвижва към клетъчното тяло на неврона, където става латентен в ганглия.
 • Инкубационният период е продължителен и преминава през латентен и клиничен стадий.
 • След заразяването може да има латентен период от порядъка на няколко месеца до няколко години.
 • Определено става дума за латентен период на заболяването, като не може да има категорични данни каква е средната продължителност на този етап.

 • Според него същностните черти на съзнанието трябва да присъстват в латентен вид още на входа – във възприятието.
 • Този латентен период на бременност е различен при различните видове, но се определя също от климатичните промени, тъй като в крайна сметка целта на всичко това е майката да роди във възможно най-благоприятния за отглеждане на малките момент.
 • Допуска се, че лозовият български латентен вирус се пренася чрез нематоди от род "Longidorus".
 • Има скрит (латентен) период на действие от 2 – 8 часа и е с кумулативен ефект.
 • Други по-редки последствия от облъчването са мио-/перикардит, както и миелит, които довеждат до латентен край след 9 месеца до година.

  Advertisement
  © dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
  Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
  Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!