Advertisement
 Translation for 'латентност' from Bulgarian to English
latency {noun}латентност {ж}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'латентност' from Bulgarian to English

латентност {ж}
latency {noun}
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
  • Основните предимства на директната връзка са цена, латентност и честотна лента.
  • Обикновено споделянето на L1 кеш е нежелано, защото в резултат от увеличената латентност всяко ядро ще върви доста по-бавно от едноядрен процесор, но общ кеш за най-високото ниво е често срещан.
  • По – големите системи могат да изпитат латентност, ако инфраструктурата не е обновена, ако базата данни не се използва правилно и ако уеб кеш файловете, които трябва да са презаредени всеки път, когато информацията е обновена се увеличава.
  • С увеличаването на разликата в латентност между главната памет и най-бързия кеш, някои процесори започнаха да използват до 3 нива кеш за самия чип.
  • На социеталното равнище социалната система се организира при сливането на четири подсистеми: икономическа (функцията е адаптация), политическа (функция – целепостигане), „фидуциарна“ (функция – латентност) и „социетална общност“ (функция – интеграция).

  • Йохансен изучава метаболизма при латентност и кълняемостта на семена, клубени и пъпки.
  • Единичният NAND чип е относително бавен поради тесния (8/16 бита) асинхронен I/O интерфейс, както и с допълнителна висока латентност при основните I/O операции.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!