Advertisement
 Translation for 'латентно' from Bulgarian to English
latently {adv}латентно
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'латентно' from Bulgarian to English

латентно
latently {adv}
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
  • Конфликтът остава в латентно състояние няколко години благодарение на посредничеството на комисаря на Лудовико Мария Сфорца от Понтремоли и нуждата да се защити държавата от нападението на миланските бунтовници (май 1483 г.).
  • При заразяване със слабовирулентни щамове заболяването може да протече латентно.
  • Все пак злоупотребата с веществото може да отключи вече съществуваща шизофрения в латентно състояние.
  • Нарича го „латентно учене“.
  • Човешките тромбицити обикновено циркулират в латентно състояние в кръвта.

  • е инфекциозна болест, която протича подостро, хронично или латентно.
  • За Елена Гика несигурната история за албанския произход на основателя на фамилията, съживена след векове на латентно съществуване, се оказва плодородна; дава нова причина за нейното романтично включване в борбата за свобода на народите на Балканите.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!