Advertisement
 Translation for 'лъчиста' from Bulgarian to English
зоол.T
radiated tortoise {noun} [Astrochelys radiata, syn.: Geochelone radiata]
лъчиста костенурка {ж}
1 translation
To translate another word just start typing!

Usage Examples Bulgarian
 • Забележителни примери за италианската лъчиста готика са фасадата на Катедралата в Орвието, фасадата на Сиенската катедрала и камбанарията на катедралата във Флоренция, започната от Джото през 1334 г.
 • Този стил възниква от френската лъчиста готика и е характерен с още по-голямо внимание към декоративните елементи на украсата.
 • Биологичният ефект от 1 джаул лъчиста енергия, с която е облъчен 1 килограм жива тъкан е различен, за различните видове лъчение.
 • Той се изменя под действие на температурата, лъчиста енергия, химични вещества, механични дразнители и др.
 • Ликът на Спасителя има и допълнителна цветна лъчиста рамка.

 • Печенето е процес, при който нагряването на хранителните продукти се извършва в атмосфера на горещ въздух с температура 100-300 °С или с лъчиста енергия.
 •  Това води до ясно небе и увеличава способността на въздуха да пропуска по-лесно слънчевата лъчиста енергия.
 • Вълните могат да се опишат и с тяхната енергия на излъчване (лъчиста енергия).
 • 1021 килокалории лъчиста енергия, която е към 10 пъти повече от всички нейни енергийни запаси взети заедно.
 • Макар формите им да са твърде разнообразни, те могат да се разделят на две основни групи: без лъчиста структура и с лъчиста структура.

 • Светимостта на звездите има два начина на определяне: видима (отчитаща само видимата светлина) и болометрична (общата излъчена енергия); болометърът е инструмент за измерване на потока лъчиста енергия в широк диапазон на дължините на вълните чрез абсорбиране и измерване на затоплянето.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!