Advertisement
 Translation for 'макар и да' from Bulgarian to English
albeit {conj}макар и да
Partial Matches
whateverкаквото и да
anyway {adv}както и да е
anyways {adv} [coll.]както и да е
whenever {adv}когато и да е
Can I take a message for him / her?Може ли да му/ѝ предам нещо?
And then, Heaven forbid ... you must become a salesman! И тогава, да пази Господ ... трябва да станеш продавач!
and {conj} <&>и
(and) then {conj}(а/пък) и
twenty-oneдвадесет и едно
grandparents {noun}баба и дядо
and so on <ASO>и така нататъка
a quarter pastи петнайсет [време]
идиом.
Me neither! [coll.]
И аз не!
both... and... {conj}както... така и...
библ.
Sodom and Gomorrah {noun}
Содом и Гомор
threshold {noun}праг (и прен.) {м}
clamour {noun}викане {ср} (и протестиране)
печат
miscellaneous {adj}
разни (обяви и съобщения)
геог.
Bosnia-Herzegovina {noun} <.ba>
Босна и Херцеговина {ж}
anyway {adv}и така и така
21 translations
To translate another word just start typing!

Usage Examples Bulgarian
 • Макар и да е най-разпространеният кошер в света, системата на Дадан-Блат вече се смята за остаряла и неудобна за интензивно пчеларство, което води масово до замяната и с кошери от други системи: Лангстрот-Рут, Фарар, Роже-Делон и др.
 • Технологията често е следствие на науката и техниката, макар и да ги предшествува като човешка дейност.
 • Точно така преценят развитието на революционните събития в Европа през 1917 – 1920 г. (макар и да се различават в частност от болшевиките) и всички леви социалисти.
 • Най-общо казано, Силата е „енергията на живота“, макар и да я има и в неживата природа.
 • Макар и да не е свързана официално с Общността, престижната награда Букър се връчва всяка година на писател от страна от Общността. Тази награда е сред най-високите в областта на литературата.

 • Макар и да не са федерални субекти, федералните окръзи са част от административно-териториалното деление на Русия. Създадени са по аналогия с военните окръзи и икономическите райони, но не съвпадат с техния брой и състав.
 • Айзенхауер се оттегля в мястото, където той и Мейми са прекарали по-голямата част от годините след войната – работна ферма, която се намира срещу Гетисбърг, Пенсилвания. Макар и да се е пенсионирал, той не се оттегля напълно от политическия живот, произнася реч през 1964 г. на Конвента на Републиканската партия и участва също така в кампанията на Бари Голдуотър като заснема реклама в Гетисбърг.
 • Копринените мравки от род "Mutillidae", макар и да приличат на мравки са всъщност безкрили оси..
 • След смъртта на Левски играе важна роля в комитета, макар и да продължава да живее в Белград.
 • Макар и да губи популярността си за известно време, през 60-те години на 20 век Муха повлиява движението на стакистите.

 • Непосредствен продължител на творческите традиции на Пушкин и Гогол в белетристиката, макар и да е сочен само като представител на пушкиновското течение в руската литература.
 • Малко по-рано, през 1870 г. с усилията на цялото население е построена сегашната църква „Свети Димитър“, като името на светеца и неговия ден по Православния календар / Димитровден – по стар стил отбелязван на 8 ноември, 26 октомври – по нов стил/, стават храмов празник на църквата и ден за всеобщ събор и веселие. Макар и да е изгубил предишната си празничност и пищност, сборът в Гурково продължава да се чества и до днес по стар стил на 8 ноември.
 • По настояване на своите приятели — йерусалимския епископ Александър и кесарийския епископ Теоктист, Ориген започва да произнася проповеди през време на богослужение, макар и да няма никакъв йерархически сан.
 • С удоволствие играе с тях, макар и да не обича много шумните игри, охотно изпълнява командите, но само докато нищо не заплашва младия стопанин.
 • Много авторитетни хора в България призовават тогава да се заеме непримирима позиция към бунтаря, макар и да е велик.

 • Макар и да заема високи постове в Демократическия сговор, Андрей Ляпчев не подкрепя напълно политиката на правителството. Той не одобрява ограниченията в дейността на опозиционните партии, наложени със Закона за защита на държавата (ЗЗД). Още повече се разминават вижданията на Ляпчев и Цанков в икономическата област. Ляпчев си противопоставя на засилващата се държавна намеса в икономиката, новия закон за борба със спекулата, високите мита, които имат покровителствено въздействие върху българските производители спрямо чуждия внос.
 • Около VII век тракийските селища в региона се консолидират по склоновете край по-широката част на долината на пълноводната в миналото Кочанска река, макар и да пазели известна дистанция.
 • Люлин планина е интересно място за туризъм. Макар и да е доста по-малка от популярния си съсед Витоша, тя предлага интересни места и туристически атракции, които могат да бъдат обиколени и разгледани в рамките на един ден. Планината е доста разнообразна. Северният склон е покрит от дъбови и букови гори, през които има направени няколко туристически пътеки. Те са маркирани за улеснение на туристите. Южните склонове на планината са обезлесени. Те са покрити с тревна растителност и ниски храсти – шипки и други подобни. Той е и значително по-беден на водни ресурси.
 • В селото започват да се строят и възрожденски къщи, макар и да не са много на брой.
 • В началото на 20 век Османската империя продължава да има сюзеренитет (макар и номинално) над по-голямата част от полуострова.

  Advertisement
  © dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
  Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
  Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!