Advertisement
 Translation for 'маоизъм' from Bulgarian to English
пол.
Maoism {noun}
маоизъм {м}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'маоизъм' from Bulgarian to English

маоизъм {м}
Maoism {noun}пол.
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
 • Теоретичните приноси на Мао към марксизма и ленинизма и към военната стратегия, както и политиката, провеждана от него, днес са известни с общото наименование маоизъм.
 • С тази идеология се цели да се подчертае независимост и от другите левичарски идеологии, като сталинизъм и маоизъм.
 • В хода на своята идеологическа еволюция партията постепенно преминава от ортодоксален марксизъм-ленинизъм-маоизъм към ляв кемализъм.
 • Ранните политически възгледи на Бадиу се окачествяват като маоизъм и той продължава да поддържа онова, което нарича „комунистическа идея“.
 • След смъртта на Мао, традиционният маоизъм продължава да се практикува в Албания, в Монголия и в Северна Корея, до падането на комунистическия режим в началото на 90-те години на 20 век.

  Advertisement
  © dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
  Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
  Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!