Advertisement
 Translation for 'марсиански' from Bulgarian to English
Martian landscape {noun}марсиански пейзаж {м}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'марсиански' from Bulgarian to English

марсиански пейзаж {м}
Martian landscape {noun}
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
  • Съществуват няколко метеорита с марсиански произход, които не могат да бъдат отнесени към нито една от групите.
  • Името SNC идва от началните букви на трите основни вида марсиански метеорити – шерготити (Shergottite), нахлити (Nakhlite) и шасинити (Chassignite).
  • Марсоходът попада на скалата на третия марсиански слънчев ден (Сол 3) от кацането на мисия Марс Патфайндър на Червената планета.
  • Марсоходът е проектиран за извършване на мисия от 7 марсиански слънчеви дни (Сол), с евентуално удължаване на мисията до 20 дни, а реално Соуджърнър успява да издържи 83 марсиански слънчеви дни.
  • Гилберт е голям марсиански кратер, разположен в южната част на планетата в района на Прометей тера.

  • е комплексна мисия до Марс изпратена да търси наличието на биосигнатури от марсиански живот от миналото или настоящето.
  • Изследвал е статуетките дого от остров Хоншу и Великия марсиански бог от Жабарен, Тасили.
  • Индия форсира създаването на марсиански орбитален апарат, който тя успява да изстреля през 2013 г.
  • Първият анализ на скали е направен на третия марсиански слънчев ден (Сол 3) върху марсианската скала „Барнакъл Бил“.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!