Advertisement
 Translation for 'масла' from Bulgarian to English
NOUN   масло | маслото | масла | маслата
химия
essential oils {noun}
етерични масла {мн}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'масла' from Bulgarian to English

етерични масла {мн}
essential oils {noun}химия
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
 • Фирма „Инса“ ЕООД е компания от химическата индустрия, произвеждаща смазочни масла за различни направления от промишлеността, автомобилния транспорт, корабни масла и технологични течности, енергетични и хидродинамични масла, консервационни продукти.
 • злато от Нубия на юг, кедрово дърво и благовонни масла от Ливан и др.
 • Лечебните свойства на растителните масла са описани от Диоскорид в неговата книга "De Materia Medica", написана през 1 век.
 • Петронас добива природен газ, нефт и произвежда техни продукти – базови масла, моторни масла, трансмисионни масла, индустриални масла и суровини за производство на пластмаси.
 • Растителните масла имат много важно значение за храненето на хората, тъй като са по-диетични и по-здравословни от животинските.

 • Сапуните се приготвят чрез варене на масла с натриева или калиева основа.
 • Полусинтетичните масла, както се разбира от името им, са нещо средно.
 • ... , "lekithos" – „жълтък“) е органично вещество, съдържащо фосфор и мастни остатъци, намиращо се в растителните масла, в семената на растенията, в жълтъка на яйцата и в животинските организми.
 • Маслени бои е общо понятие за бои, при които пигментите са разтворени в различни видове масла.
 • Приста Ойл е българска компания със седалище в Русе, която произвежда над 150 вида моторни и индустриални масла.

 • Между най-известните разработки на SAE са класификацията на SAE за моторни масла (вискозитетен клас на масла), конска сила по SAE (SAE-PS) и стандартизирането на идентификационните номера на автомобилите (VIN, Vehicle identification number).
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!