Advertisement
 Translation for 'минало време' from Bulgarian to English
линг.
past tense {noun}
минало време {ср}
Partial Matches
past {noun}минало {ср}
линг.
past participle {noun}
минало причастие {ср}
time {noun}време {ср}
weather {noun}време {ср}
линг.
tense {noun}
време {ср} [граматическо]
at the same time {adv}в същото време
in all weathersвъв всякакво време
to take up a lot of time {verb}отнемам много време
at all times {adv}по всяко време
anytime {adv}по всяко време
during {prep}през време на
local time {noun}местно време {ср}
leisure {noun}свободно време {ср}
in no time {adv}за нула време
in a jiffy {adv} [coll.]за нула време
to be on time {verb}на време съм
физ.
Planck time {noun}
време {ср} на Планк
to have ample time to ... {verb} имам предостатъчно време да ...
time of day {noun}време {ср} (на деня)
in no time flat {adv} [coll.]за нула време [веднага]
21 translations
To translate another word just start typing!

Usage Examples Bulgarian
 • Използва се и за промяна на глагол от минало време до причастие в миналото, например "tempė" "to" "tempęs" – „някой, който е дръпнал“.
 • Етимологията на името му отразява и владението в минало време на цяла Етолоакарнания от цар Симеон Велики, а после и от цар Стефан Душан.
 • Например за изразяване на минало време се използва спомагателният жест „вече“, който се прибавя непосредствено след глагола.
 • ... – несвършено) е глаголна форма в редица езици по света, означаваща незавършения вид на глагола в минало време.
 • На четирите минали времена в българския език съответства едно-единствено минало време в руския.

 • В английския се нарича "past perfect" и се формира с комбинация от спомагателния глагол "have" в минало време и миналото причастие ("past participle") на главния глагол, като в "had jumped" (беше скочил) или "had written" (беше писал/написал).
 • Реабилитацията заличава осъждането за в бъдеще, а амнистията унищожава престъпността на деянието за минало време.
 • Общата стойност на паричните потоци в минало време формират в сегашно платежния баланс на предприятието .
 • На български се превежда различно – или като обикновено минало време (аорист или имперфект), или като минало неопределено (перфект) – в зависимост от контекста.
 • Терминът и методът за историческо изследване добиват доста привърженици в последно време и стават все по-популярни при изучаване на обществените отношения в минало време.

 • В минало време са предхождани от [...], например "ние искахме" е [...] 'bɪddna.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!