Advertisement
 Translation for 'минало' from Bulgarian to English
past {noun}минало {ср}
линг.
past tense {noun}
минало време {ср}
линг.
past participle {noun}
минало причастие {ср}
3 translations
To translate another word just start typing!

Usage Examples Bulgarian
  • За разлика от етноархеологията съвременната археология сама по себе си изучава близкото и съвременно минало, вместо да разработва модели, които да информират за по-далечното минало.
  • Минало предварително време е глаголно време, което означава действие, извършено преди определено минало действие или минал момент.
  • Много може да се разказва за историческото минало и за наличието на стар манастир в района на селото в който са били запазени документи за историческото минало на селото.
  • Минало време се използва за описание на действие или състояние в миналото.
  • Негово произведение са книгите „Из стопанското минало на Габрово“ (1929) и „Из общественото и културно минало на Габрово“ (1934).

  • Л-формата в основата си е минало деятелно причастие. Служи за формиране на минало неопределено време.
  • Минало предварително време означава минало действие, което е извършено преди друго минало действие (или преди определен минал момент).
  • Може да се ползва в две времена, в сегашно, като се спрегне съответното съществително, и в минало, като се ползва спомагателен глагол спрегнат в условно наклонение, с минало причастие на съответното съществително.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!