Advertisement
 Translation for 'мисъл' from Bulgarian to English
NOUN   мисъл | мисълта | мисли | мислите
thought {noun}мисъл {ж}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'мисъл' from Bulgarian to English

мисъл {ж}
thought {noun}
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
 • Георги Божилов Недялков е български анархист, журналист и отговорен редактор на вестник „Свободна мисъл“.
 • е древногръцко понятие използвано в древногръцката политическа мисъл, особено тази на Платон и Аристотел.
 • Музикалната тема е главната музикална мисъл, която лежи в основата на музикално произведение.
 • Ако през 13 – 15 век тя е насочена към ереста като антидържавно явление и срещу различни икономически и политически противници, то през периода на Ренесанса преследва въобще еретичната мисъл и прогресивната мисъл.
 • През 1909-1912 година издава списанието „Военно-техническа мисъл“.

 • Сава Петров е български философ, виден представител на българската философска и методологическа мисъл.
 • „Свободна мисъл“ е български вестник, месечно издание и официален печатен и електронен орган на Федерацията на анархистите в България (ФАБ), продължител на вестник „Безвластие“, списание „Свободно общество“, и вестник „Работническа мисъл“.
 • Почетен главен редактор на вестник „Свободна мисъл“.
 • Историята на икономическата мисъл е дял на историята на науката, разглеждащ развитието на науката икономика от Античността до наши дни, включително появата и развитието на различните школи на икономическата мисъл.
 • е трактат от Едмънд Бърк оказал огромно значение за формирането на просвещенската, и романтическата естетическа мисъл.

 • Пандектите са онази нишка в правото, свързваща достиженията на римската правна мисъл през Античността със съвременните постижения на правната мисъл.
 • През 1947 г. заедно с Александър Цветков основават списание „Шахматна мисъл“.
 • Няколко години е зам. главен редактор на списание „Шахматна мисъл“.
 • През 1947 г. заедно с Михаил Кантарджиев основават списание „Шахматна мисъл“.
 • Той е дългогодишен сътрудник на сп. „Шахматна мисъл“.

 • През времето което прекарва там, той пише книгата „"Основни концепции на съвременната философска мисъл"“ („"Die Grundbegriffe der Gegenwart"“, 1878), която по-късно е преработена от него и публикувана под заглавието „"Основни направления в съвременната мисъл"“ („"Geistige Stromungen der Gegenwart"“, 1908).
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!