Advertisement
 Translation for 'мнение' from Bulgarian to English
opinion {noun}мнение {ср}
in my opinion <IMO>по мое мнение
2 translations
To translate another word just start typing!

Usage Examples Bulgarian
 • Съществува мнение, че ежегодно в английския език навлизат около 25 000 думи.
 • Рузвелт е твърдо решен да предотврати това и търси обръщане на общественото мнение в полза на подпомагане на Британия.
 • Комитетът Михайловски-Цончев, въпреки съпротивата на българското правителство, на монарха и на Вътрешната организация, пристъпва бързо към организиране на въстание с цел да привлече вниманието на международното обществено мнение.
 • Днес физиците са на мнение, че няма други лептони освен познатите 6.
 • Облак обаче в университета изследва усърдно всички старославянски паметници и на базата на езиковия материал си създава свое мнение за родината на старославянския език – околностите на Солун, мнение, подкрепяно и развито теоретично и от учителя му Ягич.

 • По мнение на учените Еводия ("Euodia daniellii") е най-медоносното дърво.
 • Преди да се възкачи на британския трон проучванията на общественото мнение определят популярността на Чарлз сред британския народ на 42%, като проучване на „Би Ем Джи Рисърч“ от 2018 г.
 • По мнение на бившия главен прокурор на страната Никола Филчев само при управлението на правителството на Иван Костов са раздържавени активи на стойност 27 млрд.
 • Все още няма единно мнение за възрастта му, но повечето учени са склонни да вярват, че е около 3000 пр.н.е.
 • "Издава" в. „Особено мнение“ между 1994 и 1996 г.

 • Одитът на финансовите отчети представлява изразяване на мнение за достоверността във всички съществени аспекти на финансовите отчети на предприятията.
 • Саворянин в равинската традиция означава учен човек, който изразява лично мнение.
 • През 20-те години на XIX век, той е на мнение и вярва, че евреите трябва да се интегрират и асимилират изцяло в немското общество посредством еманципация и насърчаване на смесените бракове.
 • Маршал полага началото на практиката Съдът да обявява еднолично мнение, а не всеки съдия да пише свое собствено мнение ("seriatum" мнение), практика, поддържана и до днес в страни от системата на общото право като Великобритания и Австралия.
 • Според едно мнение семейство Мартиниак са наследници на Фригийската династия и като такива са едни от главните претенденти за византийския престол през 9 век.

 • Съществува мнение че името на селото има влашки произход.
 • Обществено мнение е социален и политически термин, обозначаващ съвкупното мнение на обществото по даден въпрос.
 • Преките славянски предци на словаците са живели (според преобладаващото мнение) поне от времето на великото преселение на народите (от около 500 г.
 • По неговото често изразявано мнение Великата френска революция „открива ерата на съвременния свят“.
 • Римското обществено мнение е дълбоко оскърбено от този триумф.

  Advertisement
  © dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
  Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
  Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!