Advertisement
 Translation for 'многоброен' from Bulgarian to English
ADJ   многоброен | многобройна | многобройно | многобройни
по-многоброен | най-многоброен
numerous {adj}многоброен
multiple {adj}многоброен
2 translations
To translate another word just start typing!

Translation for 'многоброен' from Bulgarian to English

многоброен
numerous {adj}

multiple {adj}
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
 • Гръцките историци описват кадусии като многоброен войнствен народ, водещ номадски начин на живот.
 • Най-многоброен е род Великденче ("Veronica"), представен от около 450 вида.
 • Разпръснатите пруски колони провеждат серия от различни атаки, всяка срещу по-многоброен враг.
 • в нея е поместен архивът на Дубровник, съдържащ многоброен списък с ценни старинни исторически документи.
 • Дотогава движението се развивало възходящо, но още от първите му дни срещу въстаниците се изправил многоброен и добре въоръжен противник.

 • войници и включват многоброен флот.
 • Разпространени са в отделни обособени области на Южна и Югоизточна Азия, като се разграничават няколко подвида, най-многоброен сред които е индийският слон ("Elephas maximus indicus").
 • Много разпространен вид, но никъде не многоброен.
 • Повсеместно разпространен в Европа, Азия, Северна Америка и Северна Африка, но никъде не е многоброен.
 • Съвременната индустрия предлага многоброен избор на машини за сеитба, които имат общото название сеялки.

 • Южният тип се отличава с това, че има черни ресни на ушите, по многоброен е и обитава основно пустинята Калахари.
 • Типът обаче е бил значително по-многоброен в миналото.
 • Видът е сравнително многоброен в Индия.
 • Вероятно те са споменати от Херодот под името "будини" и описани като многоброен народ, хора със светлосини очи и червена коса.
 • Осемдесет процента от населението на провинцията принадлежи към десет местни етноса, сред които най-многоброен е пнонг.

 • Този клас е за частни отбори с нисък бюджет, като целта му е да направи стартовия списък на Американските Льо Ман Серии и на Европейските Льо Ман Серии по-многоброен.
 • група от еколози от лондонската организация на Greenpeace (която не е част от международната Greenpeace) обвиняват американската компания и публикуват в многоброен тираж брошура, озаглавена "„Какво не е наред в „Макдоналдс“: всичко, което те не искат вие да знаете“", и я раздават на случайни граждани.
 • Екипажа на корабите е многоброен и не може да носи много запаси, освен това корабите не могат да се ориентират в открито море.
 • Участвал е в многобройни битки, включително и с десетократно по-многоброен противник.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!