Advertisement
 Translation for 'многословие' from Bulgarian to English
verbiage {noun}многословие {ср}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'многословие' from Bulgarian to English

многословие {ср}
verbiage {noun}
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
  • Стилистически новелите съществено се различават от юридическия език на Corpus iuris civilis със своите риторически добавки и многословие.
  • В разговорния български език често с думата „ферман“ се наричат дългите и подробни документи, както и случаите на обширно и често отегчително многословие.
  • Литературният стил на Григорий Цамблак се отличава с приповдигнат тон и многословие.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!