Advertisement
 Translation for 'многостен' from Bulgarian to English
мат.
polyhedron {noun}
многостен {м}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'многостен' from Bulgarian to English

многостен {м}
polyhedron {noun}мат.
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
 • Пресечена пирамида – многостен, заключен между основа на пирамида и нейно успоредно сечение.
 • Правилен многостен е вид многостен, на който всички страни са правилни многоъгълници и във всички върхове се пресичат еднакъв брой ръбове.
 • Многоъгълник е многостен в две измерения, многостен в три измерения, и така нататък по-високи размери (като например 4-многостен в четири размери).
 • Когато се описва триизмерна (стереометрична) фигура, страна е всяка една повърхнина на многостен, ограничена от ръбовете му.
 • Полувписана сфера на многостен е сфера, която се допира в точно една точка до всеки ръб (страна) на многостена.

 • Двадесетичетиристенът (икоситетраедър) е многостен с двадесет и четири стени.
 • Шестнадесетостенът (хексадекаедър) е многостен с шестнадесет стени.
 • Четиринадесетостенът (тетрадекаедър или тетракайдекаедър) е многостен с четиринадесет стени.
 • Осмостенът (октаедър) е многостен с осем стени. Октаедърът е пример за осмостен.
 • Шестостенът (хексаедър) е многостен с шест стени. Кубът е правилен шестостен.

 • Дванадесетостенът (додекаедър) е многостен с дванадесет стени.
 • Едностенът, наричан също хенаедър или моноедър е многостен с една стена.
 • Пресеченият триделен тетраедър представлява неправилен многостен, получен от пресичането на триделен тетраедър.
 • Шестоделният петоделен пресечен триделен тетраедър е неправилен многостен.
 • Каталановото тяло е неправилен многостен.

 • Двустенът е тип многостен, който има 2 лица, представляващи мнгогоъгълници, които имат общи ръбове.
 • Делтоидният икоситетраедър е Каталаново тяло. Дуалният многостен е ромбикубоктаедър. Лицата са делтоиди.
 • Четиристенът (тетраедър) е многостен с четири стени. Съществува само един четиристен – триъгълна пирамида.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!