Advertisement
 Translation for 'много добре' from Bulgarian to English
very well {adv}много добре
Partial Matches
well {adv}добре
all right {adv}добре
Well done!Добре свършено!
I am OK.Добре съм.
гастр.
well done {adj}
добре опечен
well dressedдобре облечен
He is doing well.Той е добре.
to hit it off with sb. {verb}разбирам се добре с нкг.
very {adv}много
much {conj}много
many {adj}много
a lot {adv}много
a lot of {adv}много
as often as notмного често
once in a great while {adv}(много) рядко
delicious {adj}много вкусен
lots of timesмного пъти
tiny {adj}много малък
Thank you very much!Много благодаря!
to presume a great deal {verb}въобразявам си много
21 translations
To translate another word just start typing!

Usage Examples Bulgarian
 • Калифорния е много добре водоснабден щат с две големи реки и много сладководни езера.
 • Много добре развито е животновъдството. Известно е коневъдното дружество, което участва в изложби в страната и в чужбина.
 • Тя е много добре запазена и е най-значимият исторически и археологически обект на града.
 • Музеят е много добре подреден с интересни възстановки и подробни табла.
 • е с много добре развита лека промишленост, най-вече по отношение на хранително-вкусовата, шивашката и дървопреработвателната, както и електрониката – завод за печатни платки.

 • Топографската повърхност на цялата община е слабо наклонена на североизток, като равнинният и слабохълмист характер на релефа позволява много добре да се развива селското стопанство.
 • В много добре запазената постройка на някогашното килийно училище днес се помещава кметското наместничество.
 • Климатът е много приятен, дори в горещите летни дни вечерите са доста прохладни, много добре повлиява на деца с белодробни и имунни проблеми.
 • Допреди няколко години много добре запазено подобно съоръжение съществуваше и до село Старо Железаре (южно от Хисаря).
 • Празникът е описан много добре от Л.

 • Здравната служба е много добре развита, със спешен център.
 • Село Туховища е посочено в регистъра за туристически обекти на територията на община Сатовча като село в което могат да се намерят много добре запазени възрожденски къщи от ХІХ и ХХ век в източната част на селото.
 • Село Баново има много добре развито лозарство.
 • Трудно достъпен е, но природата е много добре запазена.
 • Легендата разказва, че османският управител на селото – Тагар бей, чиято майка била българка, се отнасял много добре с българите и поради това в миналото е носело неговото име.

 • Стенописите и фреските са автентични и много добре съхранени.
 • Старият е сводест от каменна зидария и като историята му не е много добре проучена, но през 19 век е събарян от придошлата река.
 • На цвят варира от бежово до охра, с многобройни черупкови включвания и се полира много добре.
 • На запад много добре личи Островският окоп – раннобългарско укрепително земно съоръжение, строено в края на VII век и началото на VIII век за защита на младата ни държава от аварите.
 • Неговият талисман – плюшен пингвин на име Тъкс, става символ на Линукс и години по-късно, когато операционната система Линукс е вече много добре развита и конкурентоспособна, финансовото състояние на Торвалдс се променя коренно и той става изведнъж милионер, като през 1999 две от водещите Линукс-компании за големи предприятия (не само за крайния потребител) Red Hat и VA Linux му дават в знак на благодарност 20 милиона долара [...].

  Advertisement
  © dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
  Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
  Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!