Advertisement
 Translation for 'много малък' from Bulgarian to English
tiny {adj}много малък
Partial Matches
small {adj}малък
little {adj}малък
lesser {adj}по-малък
зоол.T
pygmy sperm whale {noun} [Kogia breviceps]
малък кашалот {м}
орн.T
pigeon hawk {noun} [Am.] [Falco columbarius]
малък сокол {м}
орн.T
merlin {noun} [Falco columbarius]
малък сокол {м}
орн.T
(common) redshank {noun} [Tringa totanus]
малък червеноног водобегач {м}
орн.T
(Von) Schrenck's bittern {noun} [Ixobrychus eurhythmus]
амурски малък воден бик {м}
a lot of {adv}много
very {adv}много
much {conj}много
many {adj}много
a lot {adv}много
as often as notмного често
very well {adv}много добре
lots of timesмного пъти
delicious {adj}много вкусен
once in a great while {adv}(много) рядко
Thank you very much!Много благодаря!
skinny {adj}много слаб [кльощав]
21 translations
To translate another word just start typing!

Usage Examples Bulgarian
 • Те служат като краен арбитър на повечето федерални дела, защото Върховният съд разглежда много малък процент от насочените към него дела.
 • То излиза с много малък тираж от 3000 диска и става популярен само в Берлин, където радиото radioeins (Радио от групата на rbb) редовно върти.
 • Уравненията на Ойлер могат формално да се редуцират до потенциален поток при ограничението на много малък (клонящ към нула) критерий (число) на Макс, или иначе казано, когато флуидът може да се разглежда като несвиваем.
 • Това е силна изненада, заради наложеното медийно мълчание около коалицията преди изборите и социологическите проучвания, които в началото на предизборната кампания предвиждат много малък процент за „Атака“.
 • При това протича много малък ток.

 • Това означава, че наклонът на оста на Церера е много малък – около 3°.
 • Притежават много малък брой пера – около 1000, докато при други видове птици те могат да достигнат над 25 000.
 • Коренното малайско население на Сингапур е много малък процент, а по-голямата част е китайски, индийски или арабски имигранти.
 • По този начин рискът да изядат месо от болно от антракс животно е много малък.
 • завършващи удари, които не могат да бъдат върнати от противника, е много малък.

 • Река Лом протича в много малък участък в най-южната част на общината, в землището на с.
 • В този участък тя е по-пълноводна и тече при много малък наклон: 0,70‰.
 • Това явление е характерно за халюциногените, но обикновено е трайно само при много малък процент от потребителите.
 • Наклонът на реката в района на града е много малък (0,13%), поради което по-голямата част от коритото ѝ е напълно облицовано по двата бряга.
 • Има и много малък брой мулати, европейци и хора от Близкия изток – сирийци и ливанци предимно.

 • Тъй като слънчевите лъчи падат под много малък ъгъл на земните полюси, температурите там са много ниски.
 • Тече на изток в дълбоко всечена долина между Понор планина на север и Мала планина на юг, поради което водосборният басейн на реката е много малък.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!