Advertisement
 Translation for 'множествено' from Bulgarian to English
plural {noun} <pl.> множествено число {ср} <мн.ч.>
1 translation
To translate another word just start typing!

Usage Examples Bulgarian
 • Гръцката форма "Μουτσάλια" е множествено число на "Μουτσάλι", което произлиза от думата "моч", тоест „мокро място“, „мучур“.
 • В множествено число няма специално окончание за звателен падеж.
 • В Romuvan свещеник, известен като "vaidila" (множествено число "vaidilos"), и Romuvan жрица е известен като "vaidilutė" (множествено число "vaidilutės").
 • SASS поддържа и множествено наследяване.
 • В единствено число съшествителните имена не са маркирани, а в множествено число те получават различни окончания.

 • В именителен падеж множествено число и местен падеж двойствено и множествено число -"k" се заменя с -"c".
 • Като театрален режисьор дебютира в Драматичен театър Ловеч с пиесата „Любица-първо лице, множествено число“.
 • Употребата на неопределителния член в множествено число в испанския език е сравнително рядка.
 • Задължителното маркиране на множествено число при всички съществителни имена е характерно за територията на северната и западната част на Евразия и в повечето части на Азия.
 • Съществителните имена образуват множествено число по няколко начина.

 • за единствено и за множествено число, но те се различават по фонетичното влияние, което упражняват върху следващия съгласен звук.
 • Хизб (арабски: حزب, множествено число احزاب "ахзаб") е половин джуз или приблизително една 60-част от Корана.
 • Йордан Заимов смята, че името "Градошорци" е с румънска наставка за множествено число "-ор".
 • Въпреки че Ruby не поддържа множествено наследяване, класовете могат да импортират модули и поддържат динамично делегиране.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!