Advertisement
 Translation for 'множество' from Bulgarian to English
NOUN   множество | множеството | можества | множествата
мат.
set {noun}
множество {ср}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'множество' from Bulgarian to English

множество {ср}
set {noun}мат.
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
 • Наличието на множество фосили на двойнодишащи риби е допринесло за множество еволюционни изследвания на тази група.
 • Тя е учена и талантлива певица и знае множество езици и свири на множество инструменти.
 • Публикува множество учебници и статии в областта на математиката, които са пожънали огромен успех в СФРЮ, както и рецензира множество издания.
 • Цялото протежение на пещерата крие разнообразни препятствия, множество диаклази, прагове, стръмни участъци и др.
 • Има множество участия в чужбина на фестивали в Италия, Полша, Гърция, Турция, Северна Македония.

 • Инекция е математическо изображение, което на всеки елемент "а" от множество "A" (първообраз) съпоставя най-много един елемент "b" от множество "B" (образ).
 • Затворено множество е множество се нарича, ако неговата разлика е отворено множество.
 • Най-характерни са множество дребни некротични участъци по черния дроб.
 • Селото е опасано с множество гори, което позволява на множество животински и растителни видове да населяват територията в близост до селото.
 • Хидрографската мрежа включва река Места, Доспат и множество по-малки реки и извори.

 • Гаджев е автор на обширна оперативна критика и множество проблемни статии върху съвременния български джаз, както и на множество портрети на творци в тази област.
 • В математиката под "метрика" се разбира функция, задаваща разстоянието между елементите на дадено множество.
 • По книгата са създадени множество филми. Играе се и на множество театрални сцени.
 • Празното множество [...] въобще няма елементи и поради това е ясно, че за всеки обект [...] е в сила [...].
 • е [...] -множество, а множеството от точки, в които тя е непрекъсната - [...] -множество.

  Advertisement
  © dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
  Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
  Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!