Advertisement
 Translation for 'мога' from Bulgarian to English
to be ableмога
May I ... ?Мога ли...?
I can not do sth.Мога да не правя нщ.
I cannot do sth.Не мога да правя нщ.
What can I do for you? Какво мога да направя за теб?
Can I ask you some questions? Мога ли да Ви задам няколко въпроса?
6 translations
To translate another word just start typing!

Usage Examples Bulgarian
 • През последните години от живота си пише и в областта на публицистиката – „Моето време“, „Не мога да мълча“, „Последната камбана“.
 • Сър Галахад: Май мога да остана за малко...
 • Всяка от тези мерки получава необходимото мнозинство и на 20 септември Филмор ги подписва в закон и Уебстър казва: „Сега вече мога да спя нощем“.
 • Манталитетът на рака, наричан още метафора за кофата с раци, е начин на мислене, описан като "„Ако аз не мога (да го имам), и ти не можеш“".
 • В завещанието си той пише: „Само надеждата ми, че ще мога и аз да участвам в преуспяването и величието на отечеството ми, ме прави да умра спокойно“.

 • „"Когато погледна назад, не мога да съм по-щастлив от решението си да стана писател"“, казва той.
 • На 1 февруари 2012 г. пуска дебютната си песен „Винаги мога“ и видеоклип към нея.
 • Има записани 2 компактдиска с авторска музика – ”Не мога да повярвам…” и ”Все още не мога да повярвам…”.
 • За да спечели някакви пари, Джак влизал в случайно подбран салон и заставайки в центъра му обявявал на висок тон: „Не мога да пея и не мога да танцувам, но мога да победя в двубой всеки в тази къща.“ (на английски език – "I can't sing and I can't dance, but I can lick any SOB in the house." ...
 • Мога да достигна до по-предни фази в турнирите, доказал съм себе си и мога да победя всеки играч“.

 • Ето следните примери: Не мога да помнея (Не мога да помня) – сегашно време.
 • GM: I cannot save my vessel. Не мога да спася кораба си.
 • Остатъците от инфинитив са загубили изцяло именния си характер и се използват рядко само в някои глаголни изрази след глаголи „мога“ и „смея“, най-често в отрицателна форма или след повелителните форми „недей“ „недейте“ – не мога ти каза, недей пипа и т.н.
 • През 11 март 2015 г. участва в телевизионното предаване „И аз го мога“ на Нова телевизия.
 • участва в телевизионното предаване „И аз го мога“ по НОВА ТВ.

 • Думата "бери-бери" идва от синхалски език и означава „не мога, не мога“.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!