Advertisement
 Translation for 'моделиране' from Bulgarian to English
modeling {noun} [Am.]моделиране {ср}
modelling {noun} [Br.]моделиране {ср}
2 translations
To translate another word just start typing!

Usage Examples Bulgarian
 • Математическото моделиране непрекъснато бележи напредък в прогнозирането на сложните поточни полета зад реакциите, предизвикващи ударни вълни.
 • Добрев се занимава със сеизмичните методи в геофизиката, с начините за интерпретация на сеизмични данни, дълбочинно сеизмично райониране, физико-геоложко моделиране.
 • Лауреат на „Димитровска награда“ – за изследванията в областта на математическото моделиране на регулаторните механизми на клетъчното деление, 1969 г.
 • Логото му е произлязло от негов експеримент с компютърна програма за триизмерно моделиране.
 • "Дидактическо моделиране" е годишник, който е електронно издание на семинара „Дидактическо моделиране“ на Института по математика и информатика към Българската академия на науките.

 • Води лекции по дисциплините: „Електрически апарати - 1 и 2 част“, „Изпитване и надежност в електротехниката“, „Компютърно моделиране“, „Надеждност на системи и съоръжения за ВЕИ“, „Моделиране на електромеханични и електротехнологични устройства и технологии“, „Специален курс по надежност на електромеханични и електротехнологични устройства“.
 • Токамаците са сложни системи с голям брой нестабилности, така че има много сериозни предизвикателства пред математичното моделиране и системите за управление.
 • Формулиран е и апробиран структурно-динамичния подход към моделиране на социално-психологическите явления (1999).
 • Статистическият и физическият подход на моделиране на каналите може да се комбинират.
 • Основен метод на техническите науки е математическото моделиране и компютърното моделиране (а при невъзможност – физическото моделиране) на предполагаеми или реализирани конструкции.

 • Мрежите на Петри са подходящ инструмент за моделиране на паралелни процеси и на конкурентното поведение на разпределени системи.
 • Методът се използва в някои съвременни програми за моделиране на електрически вериги с електронни компоненти (софтуер от серията spice).
 • Външният вид също може да варира в зависимост от вида на използваното моделиране, т.е.
 • преподава моделиране в катедра „Рисуване“ на Архитектурния факултет във ВИАС, доцент (1976) и професор (1982).
 • Съвременните версии на AutoCAD включват системи за моделиране на плътни тела и инструменти за тримерно моделиране.

 • SIMSCRIPT е специфичен препроцесор за Fortran за моделиране и симулиране на големи, разнородни системи.
 • Първите преподаватели в него са Иван Мърквичка – преподавател по живопис и директор на училището, Антон Митов – по история на изкуството и Борис Шатц – по моделиране.
 • За специалност „Зъботехник“ полагат и изпит по моделиране.
 • Така че науката за риболова и моделирането в тази област се развива скоростно по време на един продуктивен и иновативен период, в частност сред канадските изследователи на риболова от различни дисциплини.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!