Advertisement
 Translation for 'модулатор' from Bulgarian to English
modulator {noun}модулатор {м}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'модулатор' from Bulgarian to English

модулатор {м}
modulator {noun}
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
  • Рецензията на „The Guardian“ е малко по-песимистична, като в нея се критикува употребата на гласов модулатор за албума, а Рекса е описана като „отчаяно търсеща своята идентичност“.
  • Хроматографията на сигнал/модулатор-носител може да отдели водните знаци от записа или да ги открие като проблеми.
  • Недостигът на таурин може да се прояви във функционалното увреждане на някои тъкани, което показва, че той играе ролята на модулатор на растежа.
  • Допаминозависимата система се смята за модулатор на желанията, мотивацията афектите и когнитивния стил.
  • Алостеричните ензими са ензими, които променят своята форма или конформация, вместо да се свържат с модулатор.

  • Модем (съкращение от модулатор – демодулатор) е мрежово устройство с приложение в телекомуникациите и изпълняващо функциите модулация и демодулация.
  • Комбинация от един диоден/тиристорен конвертор с високоволтов IGBT ключ/модулатор вентил е идеята за захранване на EC и LH H&CD.
  • Теоретично оценката на векорната грешка се извършва в демодулаторния модул на устройството.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!