Advertisement
 Translation for 'може' from Bulgarian to English
maybe {adv}може би
perhaps {adv}може би
May I introduce ...Може ли да Ви представя ...
Can I take a message for him / her?Може ли да му/ѝ предам нещо?
This can cause problems. Това може да причини / създаде проблеми.
5 translations
To translate another word just start typing!

Usage Examples Bulgarian
 • Лечението на диабетно стъпало може да бъде продължително, може да включва ортопедични средства, хирургическа намеса, противовъзпалителни лекарства и мазила.
 • NopCommerce може да бъде изтеглена и инсталирана безплатно.
 • Втората двойка крилца е напълно развита и може да лети за разлика от сродната житна гъгрица ("S. ...
 • Контакт със запалими материали може да предизвика пожар.
 • „"Проверка"“ може би е заблуждаващ термин.

 • Мързеливото оценяване може също да ускори програмата, дори асимптотично, докато може да я забави най-много с константен фактор.
 • Лишаване от живот може да бъде санкция на държавата - изпълнение на смъртна присъда, убийството може да произтече при неизбежна отбрана, необходимост като бойни действия, може да бъде евтаназия, а в антропологичен план в някои общества това е жертвоприношението на хора.
 • Олеандърът може да съхрани токсичността си дори след като изсъхне.
 • Съвременната тенденция в развитие на универсалния софтуер е да може да изпълнява колкото се може повече функции.
 • При сблъсък с ядро неутронът може да бъде отразен еластично, може да се слее с ядрото или в резултат на сблъсъка може да се получат няколко нови ядра или частици.

 • DSM-IV, което е по-ранна версия на ръководството, твърди, че човек с SPD може да бъде чувствителен към мненията на други и може дори да се почувства самотен, но не може да направи нищо по въпроса заради състоянието си.
 • Задната може да е празна, но може да има и гравиран надпис или друг вид гравюра.
 • Денят може да се състои от периода между изгрев и залез слънце, последван от нощта, или може да представлява времето между повтарящи се събития, например два залеза.
 • Антимоновият триоксид може да доведе до увреждане на сърдечната функция, което може да бъде фатално.
 • Отклонението на очите може да бъде постоянно или периодично.

 • Стомашно-чревните симптоми може да включват спазматична коремна болка, диария и повръщане.
 • Кръщението е единственото тайнство, което може по изключение да се извърши не от духовник, а от светско лице.
 • Сценариите са може би една от най-интересните части на играта може да се проиграят истински войни и да се види вероятен техен друг изход.
 • Всеки недетерминиран автомат може да се преобразува в детерминиран, като последният може да има най-много [...] или [...] състояния, където [...].
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!