Advertisement
 Translation for 'морален' from Bulgarian to English
moral {adj}морален
фил.
moral relativism {noun}
морален релативизъм {м}
2 translations
To translate another word just start typing!

Usage Examples Bulgarian
 • Макар че се представя за морален мъж, Рамиро има любовница, Лилия, а също така е корумпиран и алчен човек.
 • Друго изискване към него е да бъде морален стожер и авторитет на ислямската религиозна общност (умма).
 • Концепцията на девствеността има значение само в определен социален, културен и морален контекст.
 • Матриархатът е обществена система, при която жените и по-специално майките имат централна роля като политическо лидерство, морален автортет и контрол над собствеността.
 • Активен участник и организатор на дискусии относно етичните и юридически регулации, следващи от биологичността на човека като морален и правен субект.

 • Добродетел е дадена положителна характеристика, смятана за морално (изключително) добра и поради това ценена като фундамент, като принцип и като добра в морален аспект черта, както и морално действие.
 • Той е по-съзнателен, зрял и морален за действията си, отколкото най-добрия му приятел Ригби.
 • Предписанията засягат изпълнението на обществения, религиозен и морален дълг, приписван по легендарна традиция на прародителя на човечеството – Ману.
 • Етическите теории, които поставят акцент на правата и задълженията, както деонтологичните морални принципи на Имануел Кант, са често форми на морален абсолютизъм като много религиозни морални норми, по-специално за Авраамическите религии.
 • Съвременниците на Сесил виждат връзка между телесния му недъг и неговия политически и морален упадък.

 • Неотдавна в Габон излиза филм „Oliver N'Goma le crooner“ от режисьора Рьоне Сузат и книгата „Olivier N'Goma сантиментален и морален творец“.
 • Обикновено под ригоризъм се разбира "нравствен (морален, моралистически, етически) ригоризъм" – ригоризъм в спазването на нравствени норми.
 • Един траен колкото професионален, толкова и идеалистично-морален ангажимент в биографията на Тео Мусев – това е работата му като втори диригент и пианист на Хора на софийските учителки.
 • в „Ню Йорк Таймс Бук Ревю“ цитират изказването му: „Да бъдеш атеист е въпрос не на морален избор, а на човешки дълг“.
 • Още повече- тя самата се е превърнала в морален компас на Дризт и Уолфгар, тласкайки ги към правилните действия чрез своя здрав разум и ясен поглед над нещата.

 • На 3 август дофинът Шарл се завръща в Париж като морален победител.
 • Характерът на обявяването не е лустрационен. Според Комисията той е морален.
 • Подобно на "кендо" кюдо има повече морален и изграждащ личността характер, отколкото бойна насоченост.
 • Множество критици и потребители определят играта като значителна стъпка към „реализъм на симулацията“, като една от първите, които предоставят морален избор, и една от малкото, основаващи се на насилие, които същевременно предоставят ненасилствена алтернатива; убиването не е задължителна част от "Deus Ex".
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!