Advertisement
 Translation for 'морално' from Bulgarian to English
morally {adv}морално
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'морално' from Bulgarian to English

морално
morally {adv}
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
 • През годините интериорът на сградата е силно амортизиран и морално остарял.
 • Накърняването на правещите добро е явление, при което морално мотивираното поведение на дадено лице води до това те да бъдат възприемани негативно от другите.
 • Кратко разсъждение от морално-етичен характер.
 • Романът му „Цветовете на хамелеона“ изобразява съветското градско общество с морално западащите номенклатурни кадри и конформистките представители на културните дейци.
 • Топузов: не давайте в.“Искра“ на личности да я експлоатират морално и материално!

 • Антинаталистите твърдят, че хората трябва да се въздържат от потомство, тъй като то е морално осъдителен акт (някои признават и потомството на други съзнателни същества като морално лошо).
 • През 1988 година защитава магистърска теза по морално богословие в Папския богословски факултет в Познан.
 • Терминът се използва понякога от защитниците на правата на животните, които твърдят, че видизмът е предразсъдък, сходен с расизма и сексизма заради това, че отношението към индивидите е предопределено от груповата им принадлежност и от морално ирелевантни разлики.
 • Поради бързото развитие на корабостроенето в епохата на промишлената революция кораба още с построяването си е вече морално остарял.
 • Корабите на проекта бързо остаряват морално („Саут Дакота“ още преди да влезе в строй).

 • ... „арете“) е морално превъзходство.
 • През следващата епоха започнали морално падение, жажда за могъщество и собственост и условията за живот се влошили.
 • През 2008 година оборудването на обекта е демонтирано поради морално и физическо остаряване, неподлежащо на възстановяване , а обслужващите сгради са разрушени.
 • ... — "неделим") е морално гледище, политическа философия, идеология, социален възглед и учение, утвърждаващо индивида, отделната личност като най-висша ценност.
 • В творбите му преобладават морално-психологични и етични проблеми.

 • На повърхността сюжетът изглежда като поредната любовна история, но има и много скрит замисъл и морално послание – за истинската красота.
 • В преносен смисъл „летаргия“ се употребява като синоним на апатия, незаинтересованост, интелектуално и морално отъпяване и други.
 • Разрушена е през 1968 година като морално остаряла след обявяването ѝ за нефункционална и също така за да се построи сградата Уан Либърти Плаза.
 • Здравка Евтимова спечели националната награда „Блага Димитрова“ за произведение на морално-етична тема, писано от жена.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!