Advertisement
 Translation for 'морски бряг' from Bulgarian to English
beach {noun}морски бряг {м}
Partial Matches
геог.
bank {noun}
бряг {м} [на река, езеро]
морска
lighthouse {noun}
(морски) фар {м}
туриз.
seaside resort {noun}
морски курорт {м}
орн.T
purple sandpiper {noun} [Calidris maritima]
морски брегобегач {м}
seafood {noun}морски продукти {мн}
ихтиол.T
African angelshark {noun} [Squatina africana]
африкански морски ангел {м}
ихтиол.T
Japanese angelshark {noun} [Squatina japonica]
японски морски ангел {м}
ихтиол.T
Australian angelshark {noun} [Squatina australis]
австралийски морски ангел {м}
9 translations
To translate another word just start typing!

Usage Examples Bulgarian
 • Но съдбата ги отвежда, вместо на лазурния морски бряг, в малко затънтено село.
 • Риболовът се практикува на 50 км морски бряг в Поту.
 • Интертидалната зона, известна още като крайбрежен или морски бряг, е зоната, която е над нивото на водата при отлив и под водата при прилив, тоест зоната в обхвата на приливите и отливите.
 • Закрос е и името на съвременното село, условно наречено още Горен Закрос (Epano Zakros), което е разположено около хълма, докато древният град е наричан и Долен Закрос (Kato Zakros) и е в ниското покрай самия морски бряг.
 • Далматинският тип бряг е сложно разчленен, съгласуван тип морски бряг, с множество удължени заливи, острови и полуострови – успоредни на планинските ридове.

 • Творбите, показани през 1854 година на изложбата на Художественото училище привличат вниманието на великата княгиня Мария Николаевна Романова, президент на Художествената академия. Тя закупува една картина и предлага на художника да замине в нейната извънградска резиденция за да рисува. Там той създава няколко пейзажа, а два от тях са толкова добри, че Съветът на академията присъжда на 24-годишния младеж званието академик. Това са картините "„Морски бряг в покрайнините на Ораниенбаум“" и "„Изглед от покрайнините на Ораниенбаум“". Втората картина е закупена от Павел Третяков, две години след излагането ѝ.
 • Вследствие на слабите, но чести земетресения коритата на реките се изместват, наблюдават се свличания и ерозия на скалистия морски бряг.
 • Ролята на флота е защита на относително малкия иракски морски бряг, както и на петролните платформи в Персийския залив.
 • Често се изграждат покрай речен или морски бряг и са предназначени за разходки.
 • ...  – наносен морски бряг) е форма на релефа във вид на равни ивици от раздробен твърд материал по брега на водоем.

  Advertisement
  © dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
  Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
  Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!