Advertisement
 Translation for 'морско равнище' from Bulgarian to English
sea level {noun}морско равнище {ср}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'морско равнище' from Bulgarian to English

морско равнище {ср}
sea level {noun}
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
 • Геолозите описват природния пейзаж на щата Мейн като „наводнено крайбрежие“, където покачващото се морско равнище прави заливи от хълмовете и острови от планинските върхове.
 • Влиянието на покачващото се морско равнище и свързаното с него засоляване на почвите заплашват запасите от прясна вода на острова.
 • Намира се на самото морско равнище, но при някои сезонни колебания може да повиши нивото си до 2 м над него.
 • Височината на светлината от средното морско равнище е 18,5 m, а видимостта ѝ в ясно време е 6 морски мили.
 • По това време пониженото морско равнище обединява четирите най-северни острова, а разстоянието между тях и континента е намалено.

 • Планинската верига Алборз се простира по цялата северна част на Иран и отделя Каспийската падина (26 m под морско равнище) от Иранското плато.
 • Изчисляването на надморската височина се свежда до разликата между базово ниво (морско равнище) и точката, на която искаме да измерим кота спрямо това ниво.
 • при морско равнище.
 • Височината на светлината от средното морско равнище е 18,5 m, а видимостта ѝ в ясно време е 6 морски мили.
 • С изключение на езерата Ери и Сейнт Клер дъната на всички останали езера се намират по-ниско от съвременното морско равнище.

 • Често използвана величина е надморската височина – разстоянието между дадена точка и някакво условно морско равнище.
 • Средната годишна температура е 24 – 34 °C на морско равнище, в сухия сезон от май до октомври средно 10 – 20 °C в планините и 29 – 34 °C в крайбрежните райони.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!