Advertisement
 Translation for 'намордник' from Bulgarian to English
muzzle {noun}намордник {м}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'намордник' from Bulgarian to English

намордник {м}
muzzle {noun}
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
  • Известният художник определя облика и приоритетите на специалността и я назовава „Приложна графика“, като с това разширява диапазона на обучението и същевременно го отдалечава от политическия намордник.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!