Advertisement
 Translation for 'напълно' from Bulgarian to English
utterly {adv}напълно
downright {adv}напълно
completely {adv}напълно
absolutely {adv}напълно
4 translations
To translate another word just start typing!

Usage Examples Bulgarian
 • ... , "STP") е процес на непрекъсната и напълно автоматизирана обработка на информация.
 • Райца е отбелязано от тях като напълно албаноговорещо и напълно мюсюлманско, като и старите местни хора твърдят, че говорят единствено албански.
 • В училищата Патрас Арсакейа вече работи напълно екипирана научна лаборатория, която се състои от лабораторна стая, офис и подготвителна зала за учители.
 • Фондация Симонян напълно финансира Центъра, програмите му и принадлежащия Тумо Парк.
 • Ликъртовата скала намира добро приложение при въпроси, които събират информация за съгласие с определени твърдения (от „напълно несъгласен“ до „напълно съгласен“), за регистриране на личните възприятия относно вероятността за настъпване на определени събития (от „невероятно“ до „напълно вероятно“), за удовлетвореност, оценка и др.

 • Закрити мрежи, впоследствие с напълно демонтирана контактна постояннотокова мрежа – Казанлък, Велико Търново, Пловдив (не напълно премахната), Габрово, Добрич и Перник.
 • На 1 ноември 2014 година църквата изгаря напълно, като остават само каменните стени, кръщелнята и камбанарията.
 • Разбира се това било напълно неприемлива постъпка и когато се завръща у дома тя не само получава упрек, но дори бива ударена от първоначално гневните си родители.
 • Фотофорните клетки по долната страна на тялото на някои риби имитират цвета на светлината, проникваща надолу от повърхността, и отделят светлина с напълно същия цвят.
 • по време на бомбардировките на Мюнхен от съюзническата авиация, пивоварната е почти напълно разрушена, но след войната е възстановена напълно.

 • „Титаник“ напълно спира движението си.
 • Стават напълно самостоятелни след тридесет и осем дни.
 • Буковинската овчарка не е призната напълно поради скорошното си признаване, докато нейните подобни породи вече са признати напълно.
 • Според американското командване са поразени 85 % от целите, 74 % напълно успешно (43 обекта са напълно разрушени или сериозно повредени, 30 обекта имат средни повреди, 12 обекта са леко повредени).
 • В Закона за оръжията на САЩ, картечница е строго дефиниран термин, за напълно автоматични огнестрелни оръжия, а също и за всеки компонент или част, които променят дадено огнестрелно оръжие, с цел да функционира като напълно автоматично огнестрелно оръжие.

 • тежко удрят сградата и напълно унищожават южното крило, дебитът на минералния извор също е засегнат, но по-късно банята е напълно възстановена.
 • Някои от късните му творби, особено „Orazi e Curiazi“ също са напълно успешни.
 • Разработката му не е напълно завършена, когато войната свършва.
 • В добавка на идеята за един Бог в три лица (личности), Синът (Иисус Христос) има две различни природи – напълно човешка и напълно божествена природа.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!