Advertisement
 Translation for 'нарастване' from Bulgarian to English
increment {noun}нарастване {ср}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'нарастване' from Bulgarian to English

нарастване {ср}
increment {noun}
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
 • Терминът тумор (от латински: "подутина") основно се използва за название на анормално нарастване на тъкани.
 • Тъй като „ crawdad “ е регионален термин, това предизвика нарастване на онлайн запитванията за значението на думата.
 • Новите конституционни постановки по отношение на собствеността, както и възстановената собственост върху земеделските и горските земи, горите и немалко имоти в населени места, създават условия за активизиране на пазара на недвижимите имоти, което води до нарастване на нуждата от кредити и съответно – до нарастване броя на ипотеките.
 • С нарастване на височината атмосферното налягане намалява, а следователно намалява и плътността на атмосферата.
 • При нарастване на ларвите на безгръбначните с външна обвивка – кутикула (Ecdysozoa – членестоноги, нематоди и др.) обвивката възпрепятства по-нататъшното нарастване и затова периодично се сменя при процес, наречен линеене.

 • Плътността на елементите от въглеродната група се увеличава с нарастване на атомния номер.
 • В таблицата по-долу са дадени някои характерни стойности на мощности по реда на нарастване.
 • Мисията е удължена с 1 ден, което позволява разширяване обема на експерименти по нарастване на кристали на живачен йодид.
 • Например твърдите вещества преминават в течности с нарастване на температурата.
 • Както е показано в таблицата по-долу, има драматично нарастване на производството им.

 • При бъбречния хиперпаратиреоидизъм се диагностицират лабораторни изменения заедно с бъбречна недостатъчност, придружена с нарастване на паратиреоидния хормон в серума.
 • Населението на Ферестаден е с тенденция към нарастване.
 • Населението на Мьорбюлонга е с тенденция към нарастване до относително постоянно.
 • Регресивен данък е данък, при който с нарастване на дохода, намалява данъчната ставка.
 • С нарастване на скоростта на полета нарастват аеродинамичните сили, действащи на аеродинамичния профил.

 • Средно геометричната е по-уместна за прилагане отколкото средно аритметичната за описване на пропорционално нарастване.
 • Тук простите комбинациите са описани в посока на нарастване на тяхната сила, което обикновено е свързано и с повече точки.
 • където [...] е единичният вектор по посока на нарастване на радиуса "r".
 • При означенията в двете формули параметърът "k" контролира колко „стегнато“ и в каква посока се върти спиралата: при "k" > 0 спиралата нараства с нарастване на [...] , а при "k" < 0 с нарастване на [...] тя се свива.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!