Advertisement
 Translation for 'нареждам' from Bulgarian to English
to mandate sth.нареждам нщ. [разпореждам]
to stackнареждам [натрупвам] на куп
to queue (up) [Br.]нареждам се на опашка
3 translations
To translate another word just start typing!

Usage Examples Bulgarian
  • ... = нареждам, заповядвам) е парадигма в програмирането, спрямо която една програма се състои от редица от команди, които определят какво и в какъв ред компютърът трябва да направи.
  • , от "dicto" – диктувам, нареждам) била извънредна длъжност, изпълнявана от магистрат в периода на Републиката (V век — втората половина на I век пр.н.е.) в Древния Рим.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!