Advertisement
 Translation for 'наркоза' from Bulgarian to English
мед.
narcosis {noun}
наркоза {ж}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'наркоза' from Bulgarian to English

наркоза {ж}
narcosis {noun}мед.
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
  • Операциите се извършват под наркоза и продължават около три часа.
  • След излизането си от състоянието на наркоза Вашкански заявява, че се чувства много по-добре с новото сърце.
  • Азотната наркоза е основен проблем при потапяне на водолазите на големи дълбочини, вследствие на което се повишава налягането върху човешкия организъм и нараства концентрацията на разтворения в тъканите азот.
  • Против азотната наркоза при леководолазни дейности на по-голяма дълбочина, аквалангите се зареждат с газова смес хелий – кислород – азот, наречена тримикс.
  • Намаляването на съдържанието на азот е необходимо, за да се избегне азотната наркоза и други психологически ефекти от дишането на дълбоко.

  • Понякога се наблюдава по време на морфинова наркоза.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!