Advertisement
 Translation for 'нарушение' from Bulgarian to English
право
violation {noun}
нарушение {ср} [на права, закони и пр.]
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'нарушение' from Bulgarian to English

нарушение {ср} [на права, закони и пр.]
violation {noun}право
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
 • Пряк свободен удар се отсъжда за нарушение извън наказателното поле и чрез него директно може да се вкара гол.
 • Това е грубо нарушение в щатите Невада и Вашингтон.
 • Спонтанното нарушение на симетрията е спонтанен процес на нарушение на симетрията, чрез който физическа система в симетрично състояние се довежда до асиметрично състояние.
 • Продажбата или задържането на склад на акцизни стоки без бандерол е престъпление и административно нарушение според законите на Република България.
 • Севернородопски разлом на отделяне или Севернородопски навлак е тектонско нарушение с регионален характер в България.

 • Разликата е в използването на звуково нарушение „бомбички“, които са забранени да се използват в Нидерландия.
 • По данни от НАП, изнесени в нарушение на ДОПК и ЗЗЛД, Азис декларира доход от около 1 млн. лева за 2008 г.
 • Така се извършва сериозно нарушение както на пасивното избирателно право на народните представители, така и нарушение спрямо активното избирателно право на гласоподавателите.
 • Конституционният съвет на Франция признава Декларацията за пълноправен юридически документ, чието нарушение се приравнява на нарушение на конституцията.
 • Глоба е парично обезщетение, изплащано като наказание обикновено на правителствена организация при извършване на административно нарушение, престъпление (като субсидиарно наказание към основното в продвидените от закона случаи) или друго нарушение на закона.

 • Много от преките здравни ефекти на изгарянето са вследствие нарушение в нормалното функциониране на кожата.
 • е образувано дело срещу Хилтън по нарушение на авторските права върху дебютния ѝ сингъл от албума „Paris“.
 • След смъртта на Тунджъ, в нарушение на правилата за наследяване, Цъси поставя на трона тригодишния си племенник Гуансю, когото осиновява.
 • Разломът представлява плоскостна прекъснатост (нарушение) в целостта на земната кора, по която са се извършили значителни придвижвания.
 • Навлакът представлява контракционно разломно нарушение с наклон на разломната повърхнина по-малък от 45 градуса.

 • Пиратски копия са изделия, произведени в нарушение на условията, предписани от производителя или без неговото разрешение.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!