Advertisement
 Translation for 'нарцисизъм' from Bulgarian to English
псих.
narcissism {noun}
нарцисизъм {м}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'нарцисизъм' from Bulgarian to English

нарцисизъм {м}
narcissism {noun}псих.
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
  • Оливия също описва Малволио като меланхоличен и го обвинява в нарцисизъм.
  • Тя е най-добре позната с нейната преработка на фройдовата теория за идеалното Аз и неговата връзка с първичния нарцисизъм, както и с разширяването на тази теория до критика на утопичната идеология.
  • Терминът „злокачествен нарцисизъм“ е записан от Ерих Фром, който го нарича „тежко душевно заболяване, което изразява квинтесенцията на злото“.
  • Лагаш идеалният Аз може да се определи като идеал за лично всемогъщество и неуязвимост, произлизащ пряко от първичния нарцисизъм на детето.
  • Терминът нарцисизъм означава любов към себе си и се свързва с ред характерови черти, засягащи собственото възхищение и егоизма.

  • Кернберг посещава почти всяка една страна, която се занимава с психоанализа, работи като ректор и публикува обширни текстове на особени теми като нарцисизъм, връзки между обектите и разстройство на личността.
  • Над разкриването на личността, надделяват самовглъбяването, романтическият нарцисизъм и несподелимата интимност.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!