Advertisement
 Translation for 'нарцистично' from Bulgarian to English
псих.
narcissistic personality disorder {noun} <NPD>
нарцистично личностно разстройство {ср} <НЛР>
1 translation
To translate another word just start typing!

Usage Examples Bulgarian
  • Меланхолията възниква от любовта: предимно нарцистично самолюбие или несподелена романтична любов.
  • Тя се връща към темата след войната, с изследване на избора на нарцистичен обект при жените, което тя вижда като водено от това, което тя нарече „нарцистична нужда“, от своя страна продукт на нарцистично нараняване в детството.
  • Хора, които са диагностицирани с Нарцистично личностно разстройство също използват разцепването като централен защитен механизъм. Правят това, за да запазят самоуважението си. Правят това като гледат на себе си като на изцяло добри, а на другите като на изцяло лоши. Използването на разделянето също предполага и използването на други защитни механизми, а именно Обезценяване, Идеализация и Отричане..
  • Това разделяне категоризира нарцистичното личностно разстройство като клас „B“ личностно разстройство.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!