Advertisement
 Translation for 'обективност' from Bulgarian to English
objectivity {noun}обективност {ж}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'обективност' from Bulgarian to English

обективност {ж}
objectivity {noun}
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
 • Мнението е разсъждение, гледна точка или изявление по тема, по която е невъзможно да се достигне пълна обективност.
 • ... в англоезичния свят Нова обективност и Социален реализъм) обозначава на първо място течение в литературата на Ваймарската република.
 • Портретните изображения от този период улавят хора с висока художествена обективност (без драматичния израз, който присъства в религиозните картини на Ботичели от тези години - такъв е "портретът на Микеле Маруло и Портретът на" "Лоренцо Лоренцано". ...
 • Засягат достоверността на информацията, нейната точност и обективност.
 • В етичния кодекс на професионалните счетоводители се разглеждат почтеност, обективност, професионална компетентност, конфиденциалност и професионално поведение.

 • Пандектната система, в сравнение с останалите правни системи, създава обективност, ограничавайки субективния съдийски фактор при правоприлагането, формулирайки и предписвайки конкретни и еднообразни правила за прилагане от гражданския съд за всеки казус.
 • Някои социални теории се стремят към максимална обективност и дескриптивност, докато други са спекулативни, и обратното на първите представляват критика на съдържащите се идеологични аспекти на традиционното и конвенционално мислене.
 • ... 1942), Никола Сакаров се отличавал винаги голяма обективност, винаги се е стремял да убеди с аргументи и добро познаване на въпросите и затова не е имал лични противници и се е ползвал с доверие сред различните политически среди.
 • От новинарските организации най-често се очаква да се стремят към обективност, а самите репортери твърдят, че се опитват да покрият всички страни на даден въпрос безпристрастно, за разлика от коментарите или анализите, които предоставят мнение или лична гледна точка.
 • Критикувайки английската колониална администрация (Пъджет, член на Парламента) и упреквайки английското правителство и военното командване в липса на заинтересуваност към низшите чинове (Томи), Киплинг създава впечатление за безстрастна обективност на своите възгледи.

 • Стремежът му в цялата поредица е да съчетае научната обективност и изчерпателност със занимателното и артистично поднасяне на материала.
 • С цел постигане на обективност при получаването на тази информация от учащите, се препоръчва тя да бъде събирана в писмен вид и да бъде анонимна.
 • То е охарактеризирано като бягство в "„парично-комерсиалната частична система“", а неговите "„целенасочени“" действия и неговата "„обективност“" или "„деловитост“" са представени като "„агресивна радикалност, отговаряща на мисловния стил на епохата“", а тази радикалност редуцира съществуването до степен на "„празно функциониране“".
 • Мотото на компанията е: Оперативност, обективност, независимост и политическа конюнктура.
 • Ранке въздига идеала за историческата обективност.

 • Осъществява се при спазване принципите на компетентност и професионална грижа, независимост в рамките на организацията, обективност, почтеност и поверителност.
 • Като причина се сочи недостатъчна обективност на първоначалните клинични данни.
 • Основните ценности, утвърждавани от МУ-Пловдив са обективност и толерантност; иновативност и креативност; откритост, критичност, отговорност и уважение; човеколюбие.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!