Advertisement
 Translation for 'освен ако' from Bulgarian to English
unless {conj}освен ако
if {conj}ако
except {prep} {conj}освен
... asideосвен...
Besides that ...Освен че ...
besides {adv}освен това
unverified besides beingосвен че е
If you know such a person, have them drop me a line. Ако познавате такъв човек, кажете му да ми пише.
8 translations
To translate another word just start typing!

Usage Examples Bulgarian
 • Дьо Шамбор обаче упорства и не се съгласява да поеме управлението, освен ако Франция не се съгласи да изостави традиционния трикольор и приеме смятания от него за истински герб на Франция – този на Бурбоните.
 • Температурите на калните вулкани обикновено са значително по-ниски от тези на магмените, освен ако калният вулкан не е всъщност изход на магмен вулкан.
 • Ето как ще изглежда скрипт заграден с коментари: Не го правете освен ако не искате да поддържате много стари браузъри!
 • Железопътните релси обикновено са дълги 25 метра, освен ако не са на стрелка.
 • „вторник“, същото се отнася и за останалите дни от седмицата), освен ако не е първа дума в изречението (за разлика от английския език, където имената на дните от седмицата винаги се изписват с начална главна буква).

 • В международната търговия стоките, пренасяни през дадена държавна граница, се облагат с вносно или (рядко) износно мито, освен ако не се предвижда друго в закон или международен договор.
 • Когато принцовете станат на определени години те биват изпратени да управляват далечни провинции заедно със своите майки и не се връщат никога, освен ако някой от тях не наследи трона.
 • Новият император Никифор II Фока отказва да преподпише мирния договор, освен ако Борис и Роман не бъдат изпратени в Константинопол като заложници.
 • Междувременно магьосниците в Анкх-Морпорк разбират, че светът скоро ще бъде унищожен, освен ако не бъдат прочетени осемте магии на Октаво: най-могъщите магии на света, една от които се намира в главата на Ринсуинд.
 • Материал, при който присъстват тези три фактора, не може да се счита за експлозив, освен ако реакцията не може да се осъществи, когато е необходимо.

 • Не може издателят да е платец, освен ако един клон на банка не издаде чек срещу друг клон.
 • Някои възрастни българи продължават да спазват старата практика в това отношение и не са наясно с новата, освен ако не попаднат на употребата ѝ в по-нови публикации, написани грамотно според актуалните правила на книжовната норма на съвременния български език.
 • Особеното при този клас предмети е, че те винаги имат магически свойства, но нямат защити и поразяващи свойства (освен ако те не са магическа характеристика).
 • Обикновено няколко възрастни мечки често се разхождат свободно в една и съща околност без проблем, освен ако не оспорват правата си върху разгонена женска или източници на храна.
 • Свраката снася яйцата си през април и отглежда едно поколение годишно, освен ако нещастие засегне първото мътило.

 • Навсякъде в техниката под „налягане“ се разбира манометрично налягане, освен ако изрично не е отбелязано друго.
 • Ето защо, еднакво погрешно е да се каже „засадих пшеницата“ и „засях ябълки“ (освен ако не става дума за сеитба на семена от ябълки, от които ще се произведат подложки).
 • Подобно на газовете, плазмата няма определена форма или обем, освен ако е затворена в съд.
 • Заради това трябва да се избягват, освен ако появата им не е компенсирана с друго стойностно предимство (например възможност за развиване на атака).
 • Играта приключва след като един от отборите достигне или задмине резултат от 151 т. освен ако предварително не е уговорен друг резултат.

  Advertisement
  © dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
  Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
  Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!