Advertisement
 Translation for 'отговор на нщ' from Bulgarian to English
reply to sth. {noun}отговор на нщ.
Partial Matches
to attribute sth. to sb./sth. {verb}приписвам нщ. на нкг./нщ.
unverified epitome of sth. {noun} [a typical example of]олицетворение на нщ.
to perch on sth. {verb}сядам на нщ.
unverified to unleash sth. {verb}давам воля на нщ.
unverified to be synonymous with sth.символ съм на нщ.
to be due to sth. {verb}дължа се на нщ.
to reply to sth. {verb}отговарям на нщ. [несв.]
to reply to sth. {verb}отвръщам на нщ. [несв.]
to expose sth. {verb}излагам нщ. на показ
to make the cut for sth. [coll.] {verb} отговарям на изискванията за нщ.
to refer to sth. [ascribe] {verb} приписвам на нщ. [несв.] [отдавам]
to revel in sth. {verb}наслаждавам се на нщ. [несв.]
to savour sth. [Br.] {verb}наслаждавам се на нщ. [несв.]
to pay attention to sb./sth. {verb}обръщам внимание на нкг./нщ.
to resemble sb./sth {verb}приличам на нкг./нщ. [несв.]
to snatch sth. from right under sb.'s nose {verb} измъквам нщ. под носа на нкг.
to mock sb./sth. [ridicule] {verb} подигравам се на нкг./нщ. [несв.]
to question the value of sth. {verb} съмнявам се в стойността на нщ.
unverified to resist sth. {verb} устоявам на нщ. [съблазън и т.н.]
response {noun}отговор {м}
21 translations
To translate another word just start typing!

Translation for 'отговор на нщ' from Bulgarian to English

отговор на нщ.
reply to sth. {noun}

приписвам нщ. на нкг./нщ.
to attribute sth. to sb./sth. {verb}
Advertisement
олицетворение на нщ.
unverified epitome of sth. {noun} [a typical example of]
сядам на нщ.
to perch on sth. {verb}
давам воля на нщ.
unverified to unleash sth. {verb}
символ съм на нщ.
unverified to be synonymous with sth.
дължа се на нщ.
to be due to sth. {verb}
отговарям на нщ. [несв.]
to reply to sth. {verb}
отвръщам на нщ. [несв.]
to reply to sth. {verb}
излагам нщ. на показ
to expose sth. {verb}
отговарям на изискванията за нщ.
to make the cut for sth. [coll.] {verb}
приписвам на нщ. [несв.] [отдавам]
to refer to sth. [ascribe] {verb}
наслаждавам се на нщ. [несв.]
to revel in sth. {verb}

to savour sth. [Br.] {verb}
обръщам внимание на нкг./нщ.
to pay attention to sb./sth. {verb}
приличам на нкг./нщ. [несв.]
to resemble sb./sth {verb}
измъквам нщ. под носа на нкг.
to snatch sth. from right under sb.'s nose {verb}
подигравам се на нкг./нщ. [несв.]
to mock sb./sth. [ridicule] {verb}
съмнявам се в стойността на нщ.
to question the value of sth. {verb}
устоявам на нщ. [съблазън и т.н.]
unverified to resist sth. {verb}
отговор {м}
response {noun}
Usage Examples Bulgarian
 • Като отговор на движението за обединение на Италия „Рисорджименто“, последвало революционната 1848 г., Верди създава операта „Битката при Леняно“.
 • В отговор на репресиите срещу българите във Вардарска Македония малко след това Мара Бунева разстрелва Велимир Прелич в центъра на Скопие.
 • и тема, която е отговор на въпрос.
 • Разпределението на домакинствата по етнически групи е направено в зависимост от посочения отговор на главата на домакинството – 55 718 са се самоопределили към българската етническа група (83,3 %), 5347 към турската (8 %), а 4871 към циганската (7,3 %).
 • Придвижването се осъществява с помощта на лъжливи крачета, реснички или камшичета и е в отговор на различни външни дразнения (фототаксис, хемотаксис, термотаксис и др.).

 • Паганизмът цели да даде отговор на проблемите на модерното общество и на модерния човек вътре в него.
 • И въпреки че кандидат и за нея се намира, Катрин съвсем не е сговорчива в отговор на ухажването му.
 • В отговор на настояването на потребителите, желаещи по-естествен продукт, компанията е в процес на постепенно извеждане от употреба на хранителната добавка E211, наричана още натриев бензоат.
 • Изключително трудно е да се даде точен отговор на въпроса кога е положено началото на с.
 • През есента на 1900 година албанския разбойник Рамдук със 110 души чета напада Лазарополе в отговор на убийството на Абдураман бей от Дебър от четата на Дуко Тасев.

 • Предмет на спорове в научната общност е до каква степен реалността на масовите представи за раси трябва да бъде призната, с цел да бъде по-добре разбран и да бъде даден по-адекватен отговор на расизма.
 • Чрез думите на Сципион (един от участниците в диалога) Цицерон излага възгледите на привържениците на всяка форма на държавна уредба и едва в отговор на повторно зададения въпрос на Лелий (друг участник в диалога) той заявява, че ако трябва да се избере една от споменатите три типа държави, би предпочел царската власт.
 • Предполага се, че тези три глави евентуално са били непосредствено продължение на "Изход", като отговор на указанията в 29 глава на "Изход".
 • А от края на изминалия век екзистенциалното отчаяние като отговор на нихилизма отстъпи като становище на безразличие и отхвърляне на остарелите ценности.
 • В отговор на действията на Цезар през предишната година, племената на белгите в североизточна Галия са започнали да се въоръжават.

 • Основният устав е издаден през 1996 година и до този момент е имало само едно изменение, в отговор на протестите от 2011 г.
 • Тираните се появяват в отговор на неконтролируемата власт на наследствената поземлена аристокрация.
 • Разгръща се широка научноизследователска дейност с цел да се даде отговор на редица неясни въпроси от агротехниката на отглежданите в района култури.
 • Неговата работа представлява отговор на тази на Милтън Фридман.
 • С помощта на различни методи се правят опити да се даде отговор на този важен и труден въпрос.

  Advertisement
  © dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
  Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
  Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!