Advertisement
 Translation for 'очевидно' from Bulgarian to English
patently {adv}очевидно
obviously {adv}очевидно
apparently {adv}очевидно
noticeably {adv}очевидно
4 translations
To translate another word just start typing!

Usage Examples Bulgarian
 • На 16 г. той чиракува като майстор на играчки, една очевидно кратка кариера.
 • Названието на растението идва от гръцките думи "δῆλος" – очевидно и "σπέρμα" – семена.
 • Най-големите и очевидно тясно свързани семейства в разред Apiales са Бръшлянови, Myodocarpaceae и Сенникови.
 • Появата на новите английски дредноути с 15-дюймови оръдия на главния калибър прави очевидно остаряването на италианските линкори още на стапела.
 • 80 m, очевидно предназначен за високопоставена личност.

 • Според Юстин Симонопетрит във Ватопед е запазена устна традиция, че архиепископ Георгий идва от Ватопедския манастир, която очевидно е свързана със стенописа.
 • Времевият парадокс е парадокс, очевидно логическо противоречие, свързано с идеята за пътуване във времето.
 • е най-оригиналната по композиция и очевидно най-авторската.
 • Става очевидно, че самата концепция за голям бронепалубен крайцер е несъстоятелна и след редица съмнителни опити френския флот преминава към строителството на пълноценни броненосни крайцери.
 • Социалните мрежи в Интернет, като Туитър, Linkedln и Фейсбук, опростяват предпочитанията на потребителите за пазарните тенденции и имат очевидно сериозно влияние върху това как хората купуват.

 • Сати очевидно използва думата „гимнопедист“ ("gymnopaedist") още преди да е написал обяснението на израза към по-късните си толкова прочути гимнопедии.
 • като очевидно копие на американските списания „Тайм“ и „Нюзуийк“.
 • В друг сериал на БТВ, „Седем часа разлика“, Таня Стоева споменава „делото за моловете на Касабови“, очевидно изтъквайки връзката между двата сериала.
 • Трансперсоналната психология очевидно има неадекватна емпирична основа.
 • Кайзерът очевидно описва корпуса като 'малко окаян' предвид неговия размер.

 • Сотер очевидно открива Великден като ежегоден фестивал в Рим.
 • Интернет-сайтовете, предлагащи именуване на звезди срещу заплащане, са очевидно мошенически.
 • Ярослав умира през 1054 и очевидно е, че след това трябва да се случи една нова междуособица.
 • Този тип омбудсман очевидно не разполага с предоставени от държавата правомощия.
 • Ако [...] има точка на сгъстяване [...] , то очевидно [...].

  Advertisement
  © dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
  Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
  Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!