Advertisement
 Translation for 'палеонтология' from Bulgarian to English
биол.геол.наук.
paleontology {noun} [Am.]
палеонтология {ж}
биол.геол.наук.
palaeontology {noun} [Br.]
палеонтология {ж}
2 translations
To translate another word just start typing!

Translation for 'палеонтология' from Bulgarian to English

палеонтология {ж}
paleontology {noun} [Am.]биол.геол.наук.

palaeontology {noun} [Br.]биол.геол.наук.
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
 • Изследването на Биота е обект на много науки, включително биология, екология, хидробиология, палеонтология, биогеохимия и други.
 • Участва в уреждането и обогатяването на Музея по палеонтология и исторична геология музей в Софийския университет.
 • Участва в уреждането и обогатяването на Музея по палеонтология и исторична геология в Софийския университет.
 • Отделите по антропология, минералогия и петрология, геология и палеонтология и библиотеката се намират в „Людовика“.
 • Участва в обогатяването на Музея по палеонтология и исторична геология в Софийския университет.

 • Наред със своята медицинска дейност Паркинсон се занимава и с геология и палеонтология.
 • Участва и в уреждането, обогатяването и подреждането на експозицията на Музея по палеонтология и исторична геология при специалност „Геология“ в Софийския университет.
 • Член е на Италианския институт по палеонтология на човека в Рим и на Центъра за изследвания и проучвания „Лижабюе“ във Венеция.
 • на Дейвид Дънкъл, куратор на секцията „Гръбначна палеонтология“ в Природонаучния музей в Кливланд.
 • Карнс и Бикфорд получават снимки на следите на чудовището и с тях отиват при специалиста по палеонтология, доктор Симпсън (Джак Макгоурън).

 • започва да се занимава с палеонтология и става асистент по сравнителна анатомия в Националния музей по естествена история в Париж.
 • В емиграция продължава да стои на монархически и панславистки идеи, занимава се с етнография, преподава във френската Школа по антропология на катедрата по палеонтология на черноморските страни и във френския институт по палеонтология на човека.
 • В музея се помещават експозиции по археология и палеонтология от преди 3700 години и реликти от Фиджи.
 • Тодор Николов участва в уреждането и обогатяването на Mузея по палеонтология и исторична геология в Софийския университет.
 • Васил Цанков Цанков е български учен, геолог-палеонтолог, дългогодишен професор и ръководител на катедрата по палеонтология в Софийския университет „Свети Климент Охридски“.

 • ...  – „древен“ и "ἄνθρωπος" – „човек“) е съчетание между две науки а именно палеонтология и физична антропология, като има за цел да изучи вкаменените кости и сечива на древните хора.
 • Бакалов е назначен за асистент към Катедрата по геология и палеонтология.
 • академик д-р Лазар Ванков е назначен за ръководител на катедра „Геология и палеонтология“, която заедно с геоложкия музей се нарича „Институт по геология и палеонтология“.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!