Advertisement
 Translation for 'повтарящ се' from Bulgarian to English
iterative {adj}повтарящ се
Partial Matches
themselves {pron} [direct / indirect object]се
to skimp {verb}скъпя се
to connect {verb}свързвам се
of course {adv}разбира се
to climb {verb}катеря (се)
to join {verb}присъединявам се
идиом.
to clean up one's act {verb}
поправям се
to pretend {verb}преструвам се
физ.
to vapourize {verb}
изпарявам (се)
to calm down {verb}успокоявам се
to impose {verb}натрапвам се
to wallow {verb}въргалям се
to wallow {verb}търкалям се
to marry {verb}омъжвам се
to wake up {verb}събуждам се
to walk {verb}разхождам се
to kid {verb}шегувам се
to be afraid {verb}страхувам се
to guess {verb}досещам се
to dangle {verb}вея (се)
21 translations
To translate another word just start typing!

Usage Examples Bulgarian
 • Икоситетраедричната единица е повтарящ се мотив в химията на бора.
 • В романа се разказва за Сантяго, млад овчар от Андалусия, който има повтарящ се сън, отвеждащ го в Северна Африка в търсене на невероятно съкровище.
 • Често прости, всекидневни наблюдения на пейзажа, сред който поетът живее, образуват първия и отново повтарящ се пласт на написаното.
 • Неструктурираната информация може също да се отнася до нередовно или случайно повтарящ се модел атрибути (колони), който варира от запис (ред) до запис в даден файл или документ.
 • Дизайнът е обикновено повтарящ се, направени са промени както в хардуера така и в софтуера.

 • Едно от ранните приложения на тези нови теоретични инструменти е възпроизвеждането на звук чрез грамофон. Повтарящ се проблем при ранните грамофони е, че механичните резонанси при прихващането и механизма за пренасяне на звука причиняват прекалено големи пикове и спадове в честотния диапазон, което води до лошо качество на звука. През 1923 г. Harrison от Western Electric Company подава патент за грамофон в който механичния дизайн е изцяло представен като електрическа верига. Рогът на грамофона е представен като преносна линия и е съпротивителен товар за останалата част от веригата, докато всички механични и акустични части от иглата до рога на грамофона са пренесени към същинските компоненти според аналогията на съпротивлението. Harrison проектира стойностите на компонентите на филтъра да имат специфична лента съответстваща на желаната звукова лента (в този случай 100Hz до 6kHz). Пренасянето на тези стойности на електрическите елементи обратно в механичните величини дава възможност за спецификации на механичните компоненти от гледна точка на маса и твърдост, което от своя страна може да се предаде на физическите размери за тяхното производство. Получения грамофон има плоска честотна характеристика в своята лента и не се срещат повече резонансите наблюдавани дотогава. Малко след това Harrison подава друг патент, използвайки същата методология на телефонното предаване.
 • Друг важен повтарящ се герой е маршал Юло, който се появява за пръв път като полковник в "Шуани".
 • След това в процес е един повтарящ се цикъл за извършване на малки трансформации, промени.
 • С помощта на текстов редактор също така може да се търси определена дума или повтарящ се фрагмент, и да бъдат заменени многократно в целия текст.
 • Според теорията на Дьо Серто всекидневният живот се отличава от другите практики на всекидневното съществуване по това, че е повтарящ се и несъзнателен.

 • Мендлър става повтарящ се герой в оригиналния сериал на Дисни "Магьосниците от Уейвърли Плейс".
 • Това се потвърждава от непрекъснато еднаквия повтарящ се ред при изброяване на населените места в казата.
 • Той също играе като повтарящ се гост на изкуственото вечерно токшоу "Fernwood 2 Night".
 • Рондò е вид музикална форма, с фиксирана римна схема, върху две рими, и повтарящ се три пъти рефрен.
 • ... Трите основни симптома според класификациите на психичните заболявания МКБ-10 и ДСМ-IV са 1) нарушение в социалните взаимоотношения, 2) нарушения на речта и езика и 3) стереотипен, повтарящ се репертоар на действия и интереси.

 • Компютърът на кораба е променил курсът му, тъй като е получил от тази планета периодично повтарящ се радиосигнал.
 • "Чакра" е санскритска дума, която означава също „цикъл“ или повтарящ се процес.
 • Салса се танцува на музика с повтарящ се ритъм от осем удара, т.е.
 • Става ясно, че изходният продукт не е необходимо да бъде напълно разработен, за да служи като начало за обектно ориентирания дизайн; анализът и дизайнът могат паралелно да възникнат и на практика резултатите от едно действие могат да захранят други действия в кратък цикъл на обратна връзка чрез повтарящ се процес.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!