Advertisement
 Translation for 'преходен' from Bulgarian to English
линг.
transitive {adj}
преходен [глагол]
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'преходен' from Bulgarian to English

преходен [глагол]
transitive {adj}линг.
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
 • Националният преходен съвет обявява края на войната на 23 октомври.
 • С – PER се образува преходен глагол.
 • Осоркон III ("Usermaatre Setepenamun Osorkon Si-Ese Meryamun") е фараон от либийската 23-та династия през Трети преходен период на Древен Египет.
 • 25-а династия е включена заедно с 21, 22, 23 и 24 династии в групата Трети преходен период на Древен Египет.
 • Сръбската диалектология го има за преходен между югоизточното нему косово-ресавско старощокавско наречие и младощокавското (ще рече нововъзникнало) шумадийско-войводинско наречие.

 • НАТО усилва въздушните нападения над Триполи, а правителството на Германия признава Националния преходен съвет за единствено легитимно представителство на либийския народ.
 • Имат мощен хумусен хоризонт, добре развит преходен, който преминава направо в почвообразуваща скала.
 • Климатът е преходен – от морски към континентален.
 • Законодателен орган в Сомалия е преходен федерален парламент, състоящ се от 275 народни представители.
 • Разглежда македонците като самостоятелен етнос и преходен между сърбите и българите.

 • Родият е химичен елемент, преходен метал и член на 9-а (платиновата) група.
 • Вторият преходен период в историята на Древен Египет (1715 — ок. 1554 пр.н.е. обхваща времето на XV—XVII династии.
 • Танталът (Ta) е химичен елемент от V група на периодичната система, преходен метал.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!