Advertisement
 Translation for 'приватизация' from Bulgarian to English
privatisation {noun} [Br.]приватизация {ж}
иконом.
privatization {noun}
приватизация {ж}
2 translations
To translate another word just start typing!

Translation for 'приватизация' from Bulgarian to English

приватизация {ж}
privatisation {noun} [Br.]

privatization {noun}иконом.
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
 • Правителството съсредоточава дейността си в три основни проблема – връщане на земята, бърза приватизация и ликвидация на губещите предприятия.
 • Елма-АД е включена в списъка за масова приватизация, след което основният дял в него е изкупен от фонда за масова приватизация на Николай Банев АКБ Форес.
 • Участва пряко в разработването и приемането на нормативната база за приватизация, в подготовката и провеждането на приватизацията на голям брой предприятия и стопански обекти.
 • Пулова приватизация е разновидност, при която предприятията, подлежащи на приватизиране се разпределят в групи (пулове) според отрасъла на промишлеността, към който се числят.
 • През 1990-те Световната банка и МВФ изковават Вашингтонския консенсус – политики, които включват дерегулация и либерализация на пазарите, приватизация и редуциране на отбрана и военни сили.

 • Цялостната банкова приватизация на държавни активи (в размер на над 20 млрд. ...
 • Ренета Инджова оглавява Агенцията за приватизация на 23 септември 1993 г., като преди това е председател на Надзорния ѝ съвет.
 • „Булброкърс“ изготвя стратегия за приватизация на „Параходство български морски флот“ и „Българско речно плаване“ (БРП).
 • В края на 2008, "Косовската агенция по приватизация" обявява, че курорта се обявява за приватизация.
 • През 2003 г. агенцията е обявена на търг от Агенцията за приватизация.

 • Лицензиран експерт-оценител към Агенцията за приватизация и Асоциацията на бизнес-оценителите от 1998 г.
 • Агенцията за приватизация (след 2009 – Агенция за приватизация и следприватизационен контрол); министерства; ведомства; общински съвети.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!