Advertisement
 Translation for 'привеждам' from Bulgarian to English
право
to procure evidence {verb}
привеждам доказателства
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'привеждам' from Bulgarian to English

привеждам доказателства
to procure evidence {verb}право
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
  • ... – „уреждам, привеждам във вид“, в част от по-старата литература се използва русизмът „аранжировка“) е музикален термин, обозначаващ разработването на един и същи музикален мотив за различни музикални инструменти.
  • Якоб предлага наименованието „интеграл“, като има две хипотези за етимологията му: от "integer" – непокътнат, цял, или от "integro" – възстановявам, привеждам в предишно състояние.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!